Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Google Cloud Storage

Google Cloud Storage może służyć jako:

 • Obszar przejściowy w chmurze podczas używania Databricks jako miejsca docelowego potoku danych. Obszar tymczasowy w chmurze to miejsce, w którym dane i zmiany są przechowywane przed zastosowaniem i zapisaniem.
 • Miejsca docelowego w zadaniu replikacji „umieść dane w jeziorze danych”.

Ograniczenia i uwagi

Obowiązują następujące ograniczenia:

 • Pełny tryb LOB nie jest obsługiwany.
 • Nazwy baz danych, nazwy schematów lub nazwy tabel zawierające ukośnik (/) bądź ukośnik odwrotny (\) nie są obsługiwane.

Wymagania wstępne

Poświadczenia JSON określone w ustawieniach łącznika muszą dotyczyć konta, które ma dostęp do odczytu i zapisu w określonym zasobniku.

Konfiguracja właściwości połączenia Google Cloud Storage

Wskazówka

Firma Qlik udostępniła nową nawigację, która jest obecnie opcjonalna. Jeżeli administrator dzierżawy włączył nową nawigację:

 • Menu Launcher () dające dostęp do Integracji danych będzie się znajdować w lewym górnym rogu.
 • Działania wykonywane wcześniej za pomocą przycisku Dodaj nowy (który został usunięty), wykonuje się teraz, przechodząc do określonego kontekstu (np.Integracja danych > Połączenia) i klikając przycisk Utwórz <object>.

Szczegółowy opis zmian zawiera temat Nowa nawigacja po platformie Qlik Talend Integracja danych.

Aby skonfigurować łącznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Dodaj nowe na pasku górnym, a następnie kliknij Połączenie danych.

 2. Wybierz łącznik miejsca docelowego Google Cloud Storage , a następnie podaj następujące ustawienia:

Miejsce docelowe danych

Brama danych: Wybierz bramę Brama danych ruchu danych, która będzie używana do testowania połączenia z Google Cloud Storage. Powinna to być taka sama Brama danych ruchu danych wdrożona w celu umieszczania danych ze źródła danych.

Właściwości połączenia

 • Klucz konta usługi: poświadczenia JSON dla klucza konta usługi z dostępem do odczytu i zapisu w zasobniku Google Cloud Storage. Kliknij Prześlij i wybierz plik JSON z kluczem konta usługi.

  InformacjaOkreślony klucz konta musi umożliwiać dostęp do odczytu i zapisu w określonym zasobniku i folderze.
 • Nazwa zasobnika: Zasobnik Google Cloud Storage.

Właściwości wewnętrzne

Właściwości wewnętrzne są przeznaczone dla specjalnych przypadków, w związku z czym nie są ukazywane w oknie dialogowym. Należy ich używać tylko na polecenie Qlik Pomocy technicznej.

Użyj przycisków Utwórz nowy i Anuluj znajdujących się po prawej stronie pól, aby dodać lub usunąć właściwości zgodnie z potrzebą.

Nazwa

Nazwa wyświetlana dla połączenia.

Mapowanie typów danych

Następująca tabela pokazuje domyślne mapowanie z typów danych Qlik Cloud do typów danych Google Cloud Storage.

InformacjaMapowania typu danych mają zastosowanie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Utwórz pliki metadanych w folderze docelowym w ustawieniach zadania „Umieszczanie danych w jeziorze danych”.

Mapowanie z typów danych Qlik Cloud na Google Cloud Storage

Typy danych Qlik Cloud i Google Cloud Storage
Typy danych Brama danych ruchu danych Typy danych miejsca docelowego Google Cloud Storage

DATE

DATE

TIME

TIME

DATETIME

DATETIME

BYTES

BYTES (długość)

BLOB

BLOB

REAL4

REAL4 (7)

REAL8

REAL8 (14)

INT1

INT1 (3)

INT2

INT2 (5)

INT4

INT4 (10)

INT8

INT8 (19)

UINT1

UINT1 (3)

UINT2

UINT2 (5)

UINT4

UINT4 (10)

UINT8

UINT8 (20)

NUMERIC

NUMERIC (p,s)

STRING

STRING (długość)

WSTRING

STRING (długość)

CLOB

CLOB

NCLOB

NCLOB

BOOLEAN

BOOLEAN (1)

Mapowanie z typów danych Qlik Cloud na Parquet

Po ustawieniu formatu plików Parquet mapowania typów danych będą takie, jak pokazano poniżej, ze względu na ograniczoną liczbę typów danych obsługiwanych przez Parquet.

Mapowania typu danych Parquet
Typ danych Qlik Cloud Typ pierwotny Parquet Typ logiczny

BOOLEAN

BOOLEAN

 

INT1

INT32

INT(8, true)

INT2

INT32

INT(16, true)

INT4

INT32

 

INT8

INT64

 

UINT1

INT32

INT(8, false)

UINT2

INT32

INT(16, false)

UINT4

INT64

 

UINT8

INT64

INT(64, false)

REAL4

FLOAT

 

REAL8

DOUBLE

 

NUMERIC

FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16)

DECIMAL (precyzja, skala)

STRING

BYTE_ARRAY

STRING

WSTRING

BYTE_ARRAY

STRING

BYTES

BYTE_ARRAY

 

BLOB

BYTE_ARRAY

 

CLOB

BYTE_ARRAY

STRING

NCLOB

BYTE_ARRAY

STRING

DATE

INT32

DATE

TIME

INT32

TIME (UTC=true, unit=MILLIS)

DATETIME

INT64

TIMESTAMP (UTC=true, unit=MICROS)

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!