Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Subskrypcje Qlik Cloud oparte na pojemności

Instancja Qlik Cloud to połączenie usług platformy Analityki i Integracji danych. Można ich używać razem lub niezależnie.

 • Analityka Qlik Cloud to hostowana platforma analityczna, która umożliwia wszystkim w organizacji podejmowanie decyzji opartych na danych. Obsługuje zastosowania w całym cyklu życia — od danych do wniosków: analitykę samoobsługową, analitykę konwersacyjną, niestandardową, wbudowaną oraz mobilną, interaktywne pulpity nawigacyjne, raporty i alarmy.

 • Integracja danych Qlik Cloud to hostowana i zarządzana platforma integracyjna jako usługa (iPaaS). Umożliwia tworzenie potoków danych do wykonywania różnych zadań integracji danych. Można wykorzystać opartą na dziennikach funkcję przechwytywania zmian danych (CDC) w czasie rzeczywistym — z bezpiecznym połączeniem z lokalnymi źródłami danych za zaporami — lub możliwości pełnego ładowania danych w przypadku źródeł danych SaaS.

Subskrypcje Analityka Qlik Cloud i Integracja danych Qlik Cloud oparte są na modelu pojemności z wolumenem przenoszonych danych jako podstawowym wskaźnikiem wartości. Możesz wybrać opcje subskrypcji z trzech poziomów: Standard, Premium i Enterprise. Wyższe wersje Analityki oferują więcej możliwości analitycznych, a wyższe wersje Integracji danych zapewniają bardziej zaawansowane źródła danych i transformacje. Qlik Cloud Enterprise obejmuje najwyższe wersje Analityka Qlik Cloud i Integracja danych Qlik Cloud. Różne wersje można łączyć w zależności od potrzeb, na przykład Data Integration Standard z Analytics Premium.

Subskrypcje Qlik Cloud

Opcje subskrypcji.

Subskrypcje samej Analityki umożliwiają dostęp do Integracja danych Qlik Cloud w celu tworzenia plików QVD na platformie danych Qlik Cloud. Plików QVD można używać w aplikacjach analitycznych.

Wszystkie wersje Integracja danych Qlik Cloud zawierają powiązane funkcje Qlik Cloud, takie jak Qlik Sense, Automatyzacja aplikacji i AutoML.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych opcji subskrypcji, zobacz tematy Opcje subskrypcji Analityka Qlik Cloud i Opcje subskrypcji Integracja danych Qlik Cloud.

Wskaźniki wartości

Subskrypcje Qlik Cloud oparte są na modelu pojemności z wolumenem danych jako podstawowym wskaźnikiem wartości. W przypadku Qlik Cloud Analytics Standard wskaźnikiem wartości jest liczba użytkowników z uprawnieniami Full User. Wskaźniki wartości opisano szczegółowo w temacie Wskaźniki wartości subskrypcji.

Wybierasz wersję, a następnie subskrybujesz potrzebną pojemność danych. Określ, ile masz danych i jaki procent tych danych będziesz analizować lub przenosić za pomocą Qlik Cloud. Subskrybuj pakiety danych do analizy w przypadku Analityka Qlik Cloud lub przeniesionych danych w przypadku Integracja danych Qlik Cloud. W przypadku wersji Enterprise możesz wybrać subskrypcję danych do analizy, danych przeniesionych lub obie te subskrypcje.

Administratorzy mogą monitorować wykorzystanie uprawnień użytkowników, pojemność danych i inne zasoby oparte na wykorzystaniu w funkcji Konsola zarządzania. Właściciel konta usługi może zobaczyć wykorzystanie całej licencji w My Qlik. Więcej informacji zawierają tematy Monitorowanie wykorzystania zasobów oraz Portal My Qlik. Możesz dokładniej przeanalizować dane dotyczące wykorzystania przy użyciu aplikacji, która zapewnia szczegółowy wgląd. Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie użytkowania dzięki szczegółowym raportom wykorzystania.

Pojemności, ograniczenia i możliwości

Wszystkie subskrypcje Qlik Cloud zapewniają tę samą szybkość, wydajność i dostępność. Używają tego samego interfejsu użytkownika, huba i funkcji Konsola zarządzania w Qlik Cloud. Poszczególne wersje mają jednak różne limity pojemności i możliwości.

Jako administrator możesz wyświetlać wykorzystanie pojemności oraz włączone możliwości i ich ograniczenia w funkcji Konsola zarządzania.

Możliwości

Możliwości określają, ile zasobów możesz wykorzystać. Niektóre pojemności są stałe, np. liczba jednoczesnych przeładowań. Inne pojemności są oparte na wykorzystaniu i mierzone w jednostce czasu, np. pojemność danych, przeładowania aplikacji lub raporty generowane miesięcznie. Wykorzystanie pojemności jest zliczane we wszystkich dzierżawach w ramach licencji Qlik Cloud. Na przykład, jeśli dzierżawa A wykorzysta 200 przeładowań, a dzierżawa B 100 przeładowań i obie dzierżawy są objęte tą samą licencją, łączna wykorzystana pojemność wyniesie 300 przeładowań.

Ograniczenia

Ograniczenia to ustalone limity możliwości. Mogą blokować nadmierne wykorzystanie, jeśli określony wskaźnik pojemności osiągnie poziom krytyczny. Ograniczenia można stosować do zapewnienia wydajności i stabilności Qlik Cloud, na przykład przez ograniczenie równoczesnych przeładowań, by uniknąć nadmiernego obciążenia. Niektóre ograniczenia podlegają negocjacjom z indywidualnymi klientami używającymi wersji Enterprise produktu Analityka Qlik Cloud. Nie ma żadnych negocjowanych ograniczeń w przypadku Integracja danych Qlik Cloud.

Możliwości

Możliwości to funkcje w Qlik Cloud, takie jak przestrzenie zarządzane, raportowanie lub automatyzacja aplikacji. Subskrypcja określa, z jakich możliwości możesz korzystać i jakie są ich ograniczenia. Na przykład Twoja subskrypcja może obejmować automatyzacje z limitem jednoczesnego uruchamiania 10 automatyzacji.

Nadwyżka

Nadwyżka może wystąpić, gdy rzeczywiste wykorzystanie zasobu przekroczy zakupiony limit pojemności. Nadwyżka umożliwia ciągły dostęp do Qlik Cloud bez zakłóceń. Możesz nadal korzystać z zasobu, dopóki wykorzystanie nie osiągnie 10-krotności zakupionego limitu pojemności. Wszystkie wskaźniki są mierzone pod kątem nadwyżki wykorzystania. Wykorzystanie jest obliczane miesięcznie, a nadwyżki są odpowiednio raportowane. Nadwyżka jest rozliczana co miesiąc na podstawie ceny nadwyżki opisanej w Warunkach i postanowieniach.

Gdy zbliżasz się do limitu pojemności lub go przekraczasz (przy 90%, 95% i 100% limitu), w funkcji Konsola zarządzania są wyświetlane powiadomienia. Właściciel konta usługi zostanie powiadomiony e-mailowo i skontaktuje się z nim przedstawiciel firmy Qlik w celu sprawdzenia, czy potrzebne są dodatki lub wyższe wersje.

Wykorzystanie nadwyżki jest dozwolone w przypadku danych do analizy, przeniesionych danych, przebiegów automatyzacji i wygenerowanych raportów. Nie jest dozwolone w następujących przypadkach:

 • Wdrożone modele AutoML

  Poziom zawarty w subskrypcji Qlik Cloud obejmują określoną maksymalną liczbę wdrożonych modeli, które można utworzyć dla wszystkich dzierżaw utworzonych w ramach licencji. Ten limit wykorzystania jest definiowany dla każdego modelu, co oznacza, że wiele wdrożeń uczenia maszynowego utworzonych na podstawie jednego modelu liczy się jako jeden wdrożony model. W razie osiągnięcia maksymalnej liczby wdrożonych modeli usuń jeden lub więcej istniejących już wdrożonych modeli lub zmień poziom subskrypcji na wyższy.

 • Użytkownicy z pełnymi uprawnieniami

  Jeśli zaprosisz użytkownika, gdy w Twojej subskrypcji nie będą już dostępne żadne uprawnienia, użytkownik otrzyma status Żądany i nie będzie miał dostępu do huba ani aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie użytkownikami ze statusem Żądani.

 • Ograniczenia

  Niektóre ograniczenia (ustalone limity możliwości), takie jak rozmiar aplikacji, częstotliwość przeładowywania i jednoczesność przeładowań, podlegają negocjacjom z indywidualnymi klientami używającymi wersji Enterprise. Te pojemności nie pozwalają na korzystanie z nadwyżki.

 • Dane do analizy do Qlik Cloud Analytics Standard

  Wersja Standard Analityka Qlik Cloud ma stałą pojemność. Jeśli osiągniesz limit pojemności, nie będzie można importować i przeładowywać aplikacji ani dodawać plików danych. Możesz usunąć aplikacje i pliki danych, aby ponownie zejść poniżej limitu, lub uaktualnić subskrypcję.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!