Gå till huvudinnehåll
Hantera Forts

PÅ DEN HÄR SIDAN

Hantera Forts

Skapa ett fort så att du kan arbeta säkert med dina data, där de redan är.

Med Qlik Forts kan organisationer driftsätta Qlik SenseSaaS bredvid sina data, i alla regioner och alla moln, samtidigt som datasäkerheten upprätthålls.

Skapa ett fort

I Management Console kan du skapa ett fort och generera ett certifikat som används till att ansluta fortet till din klientorganisation.

  1. I Management Console för din Qlik Sense Enterprise SaaS-klientorganisation öppnar du Forts.

  2. Välj Skapa nytt.

  3. Ange ett namn.

  4. URL: URL för fortet. (Det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) eller IP-adressen till ditt fort, exempelvis: https://123.45.67.89). Använd inte ett avslutande snedstreck!

  5. Beskrivning: Du kan även lägga till en beskrivning.

  6. Klicka på Skapa.

  7. Kopiera bootstrap-konfigurationen.