Gå till huvudinnehåll
Hantera laddningsscheman

PÅ DEN HÄR SIDAN

Hantera laddningsscheman

Appar i molnhubben uppdateras inte automatiskt när datakällorna uppdateras. När en app laddas uppdateras den med aktuella data från appens datakällor. Från molnhubben kan du ladda dina appar manuellt eller schemalägga laddningar för dem. Du kan ladda appar du äger i personliga och delade utrymmen. Om du har behörighet i ett hanterat utrymme kan du ladda andra appar.

Huvud- och analysadministratörer kan även visa och ta bort laddningsscheman från Management Console. Detta görs på sidan Scheman.

Egenskaper för laddningsscheman
Egenskap Beskrivning

App

Namnet på den app laddningsuppgiften är tilldelad till.

Senaste exekvering

Visar när uppgiften senast exekverades.

Nästa exekvering

Visar när uppgiften enligt schema ska exekveras nästa gång.
Anteckning om informationLaddningsschemat inaktiveras om körningen misslyckas fem gånger i rad.

Information om hur du skapar laddningsscheman och laddar appdata manuellt finns i Ladda appdata i molnhubben.

Det går inte att hantera laddningsscheman för datatillgångar för hybriddataleverans i Management Console. Mer information finns här Schemalägga laddningar av mellanlagringsdatatillgången.

Visa ett laddningsschema

Huvud- och analysadministratörer kan visa befintliga laddningsscheman i Management Console. Välj laddningsschemat i listan och klicka på Visa.

Ta bort ett laddningsschema

Huvud- och analysadministratörer kan ta bort befintliga laddningsscheman från Management Console.

Gör följande:

  1. Välj den laddningsuppgift du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

    Anteckning om informationDu kan ta bort flera element samtidigt.
  2. Bekräfta att du vill ta bort laddningsuppgiften.