Gå till huvudinnehåll
Översikt

PÅ DEN HÄR SIDAN

Översikt

Forts är klientbaserade virtuella installationer som underhålls av Qlik, vilket innebär att fortet uppdaterar sig själv och Qlik kommer att använda den här kapaciteten till att driftsätta nya versioner och korrigeringar av ett fort. En virtuell installation är en virtuell dator som är helt förkonfigurerad och underhålls av Qlik, inklusive operativsystemet, verktygen och programvarutjänsterna som körs där. Qlik Cloud och Forts fungerar tillsammans som en enda lösning. Det går inte att använda Forts utan Qlik Sense Enterprise SaaS-utgåvan av Qlik Cloud.

Följande bild visar ett exempel där ett företag har en Qlik Cloud-klientorganisation i Irland, som är en del av EU-regionen. Företaget har också tre fort i olika länder i EU-regionen. Forten är virtuella installationer som finns på samma platser som företagets data. Qlik Cloud är värdbaserad hos Qlik. Forten är värdbaserade hos kunden men Qlik underhåller både klientorganisationen och Forts.

Värd för och underhåll av Forts

Hur komponenterna i en Forts-driftsättning värdhanteras och underhålls

Om du vill läsa om fördelarna med Qlik Forts kan du gå till vår webbsida: Qlik Forts.

Hur Forts fungerar

Följande bild visar den grundläggande tanken bakom Forts. Även om din klientorganisation på Qlik Cloud-instansen kan använda datakällor som går att nå över det offentliga internet driftsätts Forts bakom en brandvägg för att ge åtkomst till dina privata datakällor. När du öppnar en Forts-app i Qlik Cloud dirigeras du om till fortet och kan arbeta i appen på samma sätt som en app som lagras i Qlik Cloud. Forts kräver inte inkommande kopplingar från Qlik Cloud. Du kommer istället att arbeta med data där de finns.

Alla data som laddas i en app som finns på ett fort kommer att vara kvar på fortet och klienterna som är anslutna till fortet (vanligen genom en privat nätverksanslutning). Det innebär att kunddata aldrig överförs till Qlik Sense Enterprise SaaS eller någon annan tredjepartstjänst, och aldrig behöver transporteras över det offentliga internet.

Data skyddas i fort bakom en brandvägg

Hur kunddata skyddas bakom en brandvägg i Forts

Forts-appar hanteras i utrymmen i Qlik Sense Enterprise SaaS, på samma sätt som alla andra appar. Skillnaden jämfört med en vanlig app är att den lagras i ditt moln eller privata datacenter.

Följande bild visar stegen när en användare öppnar en app i ett Forts-utrymme i Qlik Sense Enterprise SaaS. Användaren dirigeras om till ett fort, som är bakom en brandvägg på samma plats som data. Användarupplevelsen liknar när du arbetar med en app som finns i det vanliga utrymmet i Qlik Sense Enterprise SaaS. När en app måste hämta data, till exempel vid en laddning, sker detta i fortet istället för i Qlik Sense Enterprise SaaS.

Användarna får en enda ingångspunkt till alla appar, via hubben i Qlik Sense Enterprise SaaS. Forts-utrymmen går att känna igen på deras gröna ikonfärg, ikoner för vanliga apputrymmen är blå eller röda.

Det går att ha flera utrymmen som använder samma fort men endast ett fort per utrymme.

Händelseförlopp när en användare öppnar en Forts-app

Steg för att öppna en Forts-app
  1. En användare öppnar Qlik Sense Enterprise SaaS.

  2. Användaren öppnar en app i ett Forts-utrymme.

  3. Användaren dirigeras om till fortet, bakom en brandvägg.

Anteckning om tipsDet går att se omdirigeringen i adressfältet, där URL:en ändras.