Gå till huvudinnehåll

Begränsningar

Jämfört med Qlik Sense Enterprise SaaS finns det vissa funktioner som inte är tillgängliga i Forts.

Ändra klientorganisationens alias

Att ändra klientorganisationens alias stöds inte i Forts. Om du ändrar klientorganisationens alias måste du göra något av följande:

 • Radera fortet i Management Console

 • Driftsätta en ny Forts-avbildning i en av de tillgängliga miljöerna

 • Skapa ett nytt fort i Management Console och använda den nya bootstrap-konfigurationen i Forts Console

Qlik Sense Mobile SaaS

 • Qlik Sense Mobile SaaS-appen för iOS och Android är inte kompatibla med Forts. Om du använder Forts kommer det inte att påverka tillgängligheten för mobilappen. Appar i Forts-utrymmen på mobil kommer inte att vara åtkomliga.

Appar

 • Det går inte att flytta en app mellan ett Forts-utrymme och ett icke Forts-utrymme.

 • Det går inte att flytta en app mellan Forts-utrymmen om utrymmena tillhör andra fort. Det går dock att flytta appar mellan utrymmen som tillhör samma fort.

 • Tillägg som Vizlib och Quick Table Viewer går inte att använda i Forts.

Aviseringar

 • Aviseringar används för att övervaka data och för att upptäcka outliers och avvikelser. Aviseringar stöds inte i Forts.

Samverkan med klienthanterade Qlik-produkter

 • Appdistribution från Qlik Sense Enterprise on Windows stöds inte i Forts.

 • Forts-användare kan inte importera appar som exporterats från QlikView. QlikView-appar går inte att använda med Forts.

Utöka Forts

 • Qlik CLI är ett kommandoradsgränssnitt som ger åtkomst till alla offentliga API:n i Qlik Cloud via en kommandorad. Qlik CLI stöds för närvarande inte.

Rapportera med prenumerationer

 • Med prenumerationsrapporter kan du schemalägga återkommande e-postmeddelanden som innehåller en PDF med önskat ark eller diagram. Prenumerationsrapporter stöds inte i Forts.

Appgeneration på begäran och Dynamiska vyer

On-demand-appar på begäran och dynamiska vyer stöds inte i Forts.

 • Med on-demand-appar kan du ladda och analysera stordatakällor i Qlik Sense Enterprise. Användare ställer in summerade översikter över stordatakällor och kan identifiera och ladda relevanta delmängder av data för detaljerad analys.

 • Med dynamiska vyer kan användare direkt styra både vilka analyskällor de vill utforska och när data ska uppdateras i visualiseringarna.

   

Insight Advisor Chat

 • Insight Advisor Chat är ett chattbaserat gränssnitt för analys i konversationsformat. Med Insight Advisor Chat kan du söka efter insikter i alla appar du har åtkomst till. I en app som är på ett fort stöds Insight Advisor Chat men inte att söka i samtliga utrymmen.

Anteckningar

 • Du använder anteckningar med ögonblicksbilder av data för att skapa en personlig berättelse och samarbeta med andra. Stöds inte i Forts.

Qlik Application Automation

 • Med Qlik Application Automation kan du skapa arbetsflöden för automatisk analys och data med hjälp av ett kodfritt gränssnitt. Inte kompatibelt med Forts.

Qlik Catalog

Qlik Catalog är en modern lösning för datahantering på företagsnivå som gör det enklare och snabbare att välja ut, förbereda och leverera trovärdiga och användbara data till affärsanvändare över hela företaget. Stöds inte i Forts.

Qlik DataTransfer

Qlik DataTransfer är ett enkelt Windows-program för att ladda upp data från lokala datakällor till en Qlik Sense SaaS-klientorganisation utan att använda brandväggstunnel. Stöds inte i Forts.

Fort-operationer

Följande operationsbegränsningar finns i Forts.

Horisontell skalbarhet

 • Du kan komma åt ett fort genom ett Forts-utrymme. Ett utrymme kan endast innehålla ett fort men samma fort kan användas i flera utrymmen. Möjligheten att använda fler än ett fort för att tillföra kapacitet till ett urval utrymmen är det vi kallar för horisontell skalbarhet och det är för närvarande inte tillgängligt.

Rullande uppgraderingar och uppgraderingstidpunkter

 • En rullande uppgradering, det vill säga en uppgradering av programvara utan nedtid, stöds inte i Forts och ej heller tidsangivelser för uppgraderingar.

Hög tillgänglighet

 • Skydd mot en enda felpunkt stöds inte i Forts.