Gå till huvudinnehåll
Utökade appar och dedikerad kapacitet

PÅ DEN HÄR SIDAN

Utökade appar och dedikerad kapacitet

Med utökade appar och dedikerad kapacitet kan du arbeta med större appar. Utökade appar och dedikerad kapacitet tilldelas till ett eller flera utrymmen i Qlik Sense Enterprise SaaS. Utökade appar och dedikerad kapacitet är begränsade, vilket innebär att prestanda påverkas när du överskrider kapaciteten. Du kan kontakta ditt Qlik-kontoteam om du vill köpa ytterligare utökade appar eller dedikerad kapacitet.

Anteckning om Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) stöder inte utökade appar.

Dedikerad kapacitet ger dig ytterligare dedikerat minne och virtuell CPU. Alternativt kan du med Qlik Sense Enterprise SaaS välja mellan minnespoddar med mellan 120 GB och 240 GB. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) innehåller två minnespoddar med 240 GB. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-organisationer kan välja ytterligare minnespoddar.

Anteckning om informationKontakta Qlik-säljteamet om du vill veta mer om hur du köper utökade appar och dedikerad kapacitet, och få teknisk information om tillgängliga tilldelningar. Qlik hjälper till med planering och etablering av utökade appar och dedikerad kapacitet i din SaaS-klientorganisation.

Arbeta med utökade appar och dedikerad kapacitet

Tänk på följande:

  • Det syns inte i Qlik Sense-hubben om ett utrymme har utökade appar och dedikerad kapacitet. Använd beskrivande namn när du planerar och etablerar utrymmen med utökade appar och dedikerad kapacitet, till exempel Säljavdelningen – dedikerad kapacitet.
  • Appar kan flyttas från ett standardutrymme till ett utrymme med utökade appar eller dedikerad kapacitet.
  • Appar kan flyttas från ett utrymme med utökade appar eller dedikerad kapacitet till ett standardutrymme. Du kan dock inte öppna appen om den överskrider standardgränsen för data i minnet. Du kan hämta appen ändå och visa information om den i hubben.
  • Om utökade appar eller dedikerad kapacitet tas bort från ett utrymme tas inte appen bort. Du kan dock inte öppna appen om den överskrider standardgränsen för data i minnet.
  • När du laddar data från ett utrymme som tilldelats till utökade appar eller dedikerad kapacitet, körs laddningen på de utökade apparna alternativt den dedikerade kapaciteten.

En beskrivning av hur du tilldelar utrymmen utökade appar eller dedikerad kapacitet finns i Utökade appar och dedikerad kapacitet.

Appkapacitet

I följande tabell listas den kapacitet som stöds för standardappar, utökade appar och dedikerad kapacitet. Kapaciteten definieras i din prenumeration.

Apptyp Appstorlek som stöds (i minnet)
Standardappar Upp till 5 GB
Utökade appar Upp till 10 GB
Dedikerad kapacitet Upp till 50 GB