Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konfigurera identitetsleverantörer

En identitetsleverantör (IdP) hanterar identitetsinformation för användare och tillhandahåller autentiseringstjänster. Identitetsleverantören aktiverar enkel inloggning (SSO) så att du får åtkomst till andra webbplatser utan att behöva logga in upprepade gånger. Till skillnad från lokala tekniker som Active Directory och LDAP, erbjuder identitetsleverantörer även en enhetlig och styrd åtkomst till molntjänster, så att användaren inte behöver skapa konton för varje ny tjänst.

Anteckning om informationOm användarkonton lagras i Active Directory, kan IdP ändå möjliggöra integrering med programvara i molnet.

I Qlik Cloud eller i en multimolndriftsättning levererar en IdP följande:

  • Säker autentisering av en användare och en allmän identitet (användar-ID och grupper) som skickas mellan alla driftsättningar.
  • Allmän användaridentitet att tilldela en licens (för att undvika dubbel användning).
  • Allmänt användar-ID och attribut, som grupper, att använda när åtkomstkontroll ska tillämpas på innehåll.

Krav för IdP

Qlik Cloud integrerar med en IdP med standarden OpenID Connect (OIDC). Denna standard möjliggör både interaktiv inloggning, där en användare loggar in via en webbläsare, och automatisk inloggning med API:er via en programvara.

Exempel: IdP i en SaaS-driftsättning

Qlik Sense Enterprise SaaS och Qlik Sense Enterprise på Kubernetes är integrerat med en identitetsleverantör via OIDC.

Använda en identitetsleverantör i en multimolnsdriftsättning

Qlik Sense Enterprise on Windows integreras med en IdP med hjälp av standarden SAML eller någon annan metod som tillhandahåller IdP med en enhetlig användaridentitet.

Anteckning om informationEn IdP som implementerats för en multimolnsdriftsättning måste ha stöd för både OIDC och SAML.

Exempel: IdP:er i en multimolnsdriftsättning

Qlik Sense Enterprise SaaS och Qlik Sense Enterprise på Kubernetes är integrerat med en identitetsleverantörr via OIDC.

För ytterligare information om att ställa in en multimolnsdriftsättning, se Multi-cloud Setup Console – Driftsättningar (endast på engelska).

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!