Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Konfigurowanie dostawców tożsamości

Dostawca tożsamości (IdP) zarządza informacjami o tożsamości użytkowników i świadczy usługi uwierzytelniania. Dostawca tożsamości zapewnia logowanie jednokrotne (SSO), umożliwiając dostęp do innych stron internetowych, bez konieczności wielokrotnego logowania. W przeciwieństwie do technologii lokalnych, takich jak Active Directory i LDAP, dostawcy tożsamości oferują również spójne i nadzorowane środowisko podczas uzyskiwania dostępu do usług w chmurze, eliminując potrzebę tworzenia kont dla każdej nowej usługi.

InformacjaJeśli konta użytkowników są przechowywane w usłudze Active Directory, IdP nadal może umożliwić integrację z oprogramowaniem w chmurze.

W Qlik Cloud lub we wdrożeniu z wieloma chmurami IdPdostarcza następujące funkcje:

  • Bezpieczne uwierzytelnienie użytkownika i wspólna tożsamość (identyfikator użytkownika i grupy) przekazywana między wszystkimi wdrożeniami.
  • Wspólna tożsamość użytkownika w celu przypisania licencji (w celu uniknięcia podwójnego użycia).
  • Wspólny identyfikator użytkownika i atrybuty, takie jak grupy, do wykorzystania podczas stosowania kontroli dostępu do zawartości.

Wymagania IdP

Qlik Cloud integruje się z IdP wykorzystaniem standardu OpenID Connect (OIDC). Standard ten umożliwia zarówno logowanie interaktywne, w którym użytkownik loguje się za pomocą przeglądarki, jak i logowanie automatyczne, przy użyciu interfejsów API za pomocą oprogramowania.

Przykład: Dostawca tożsamości we wdrożeniu SaaS

Qlik Sense Enterprise SaaS i Qlik Sense Enterprise w środowisku Kubernetes są zintegrowane z dostawcą tożsamości przez OIDC.

Korzystanie z dostawcy tożsamości we wdrożeniu z wieloma chmurami

Qlik Sense Enterprise on Windows integruje się z IdP przy użyciu standardu Protokół SAML lub inną metodą, która zapewnia IdP spójną tożsamość użytkownika.

InformacjaIdP dla wdrożenia w wielu chmurach musi obsługiwać zarówno OIDC, jak i Protokół SAML.

Przykład: Dostawcy tożsamości we wdrożeniu z wieloma chmurami

Qlik Sense Enterprise SaaS i Qlik Sense Enterprise w środowisku Kubernetes są zintegrowane z dostawcą tożsamości przez OIDC.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konfigurowania wdrożenia z wieloma chmurami, zobacz temat Multi-cloud Setup Console - Deployments (tylko w języku angielskim).

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!