Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rutnätsdiagram

Rutnätsdiagrammet (Rutnätsdiagram) använder symboler i olika storlekar som sorteras i ett rutnät. Rutnätsdiagrammet ingår i Visualization bundle.

Rutnätsdiagram måste ha två dimensioner och ett mått. Dimensionsvärdena är x- och y-axlarna. Måttet är det mätetal som avgör symbolens storlek i varje kryss.

Rutnätsdiagram med cirklar. Cirkelns färg bestäms av dimensionen (Quarter) och cirkelns storlek baseras på måttet (Sum of Sales)

Rutnätsdiagram som visar olika färglagda cirklar.

Användning

Ett rutnätsdiagram är användbart när du snabbt behöver hitta måttvärden som avviker från andra värden. Exempel: du vill se vilka produkter som säljer bra vissa månader men dåligt under andra.

Rutnätsdiagram är inte ett bra alternativ när måttet har:

 • Många dubblettvärden.

 • Värden som numeriskt ligger nära varandra.

Skapa ett rutnätsdiagram

Du kan skapa ett rutnätsdiagram på arket som du redigerar.

Gör följande:

 1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt > Visualization bundle och drar ett Grid chart till arket.
 2. Klicka på knappen Lägg till dimension för att välja diagrammets x-axelvärde.

 3. Klicka på den andra Lägg till dimension-knappen för att välja diagrammets y-axelvärde.

 4. Klicka på knappen Lägg till mått för att välja det mått som vägs.

Rutnätsdiagrammet visas nu med de dimensioner och mått du valt.

Sortering

Element i rutnätsdiagrammet sorteras automatiskt alfabetiskt eller numeriskt på x-axeln från minsta till största. Du kan ändra sorteringsordningen för båda axlarna i egenskapspanelen.

Gör följande:

 1. I egenskapspanelen går du till Utseende > Sortering.
 2. Klicka på en dimension.
 3. Växla Sortering från Auto till Anpassad.
 4. Du kan välja något av de här alternativen:
  • Sortera efter uttryck: Stigande eller Fallande.
  • Sortera numeriskt: Stigande eller Fallande.
  • Sortera alfabetiskt: Stigande eller Fallande.

Ändra utseende på diagrammet

Du kan ändra utseende på rutnätsdiagrammet.

Rutnätsdiagram med stjärnor. Stjärnornas färg och storlek bestäms av måttet (Gross Sales).

Rutnätsdiagram med stjärnor.

Anpassa symbolerna

Du kan ändra symbolernas form och storlek på fliken Utseende > Presentation i egenskapspanelen:

 • Ändra storleken med skjutreglaget Symbolstorlek.

 • Ändra symboltypen med listrutan Symbol.

Placera etiketter på symboler

Du kan placera individuella värden för symboler direkt på diagrammet. Från fliken Utseende> Presentation växlar du Etiketter från Av till Auto.

Använda ett rutnätsdiagram som ett färgdiagram

Du kan ändra layout för ett rutnätsdiagram till ett färgdiagram från fliken Utseende>Presentation i egenskapspanelen. Från listrutan Layout väljer du:

 • Standard: Diagrammet kommer att visa enskilda symboler.

 • Färgdiagram: Diagrammet kommer att visa data i ett rutnät med en teckenförklaring ordnad efter färg.

En visuell demo av hur du använder ett rutnätsdiagram som ett värmekarta finns i Skapa en värmekarta med hjälp av ett rutnätsdiagram.

Byta färgschema

Du kan ändra färgschemat för symbolerna på fliken Färger och teckenförklaring. Vid Färger anger du Anpassad. Från listrutan väljer du:

 • En färg: Du kan välja vilken färg som helst.
 • Per dimension: Under Färgschema kan du ändra hur många olika färger som används.
 • Efter mått: Under Färgschema kan du ändra färgtoningen. Klicka på kryssrutan Motsatta färger om du vill vända på ordningen i färgtoningen. Apptemat avgör vilka färger som används.
 • Efter uttryck: Du kan använda en färgkod i uttrycket. Om du avmarkerar kryssrutan Uttrycket är en färgkod kan du ändra färgtoningen. Klicka på kryssrutan Motsatta färger om du vill vända på ordningen i färgtoningen. Apptemat avgör vilka färger som används.

Ändra på intervallgränserna

Du kan anpassa intervallgränserna om du färglägger per mått eller uttryck. Hela intervallet definieras av dimensionernas värde. I egenskapspanelen går du till Utseende > Färger och teckenförklaring > Intervall.

 • Min: Definierar intervallets lägre gräns.
 • Max: Definierar intervallets övre gräns.

Ändra skala på axlarna

Du kan anpassa hur x- och y-axlarna ser ut. Gå till Utseende > X-axeln: [dimension] eller Utseende > Y-axeln: [dimension] i egenskapspanelen. Du kan ange:

 • Etiketter och rubrik: Välj vilka etiketter och vilken rubrik som ska visas.

 • Etikettorientering: Ange hur etiketterna visas. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Auto: Väljer automatiskt ett av alternativen beroende på utrymmet som är tillgängligt i diagrammet.

  • Horisontell: Etiketter organiseras i en enda horisontell linje.

  • Lutad: Etiketter staplas horisontellt i en vinkel.

  • Skiktade: Etiketter staplas över två horisontella rader.

  Om du vill se exempel på etikettorientering, se X-axel och y-axel.

 • Placering: Välj var dimensionsaxeln ska visas.

 • Antal axelvärden:

  • Auto: Hur många staplar som visas avgörs av hur många dimensioner och mått som används.

  • Max: Ett maxantal för hur många staplar som visas anges.

  • Anpassad: När Anpassad väljs kan du direkt ange den övre gränsen för hur många staplar som ska visas med hjälp av Maximalt antal eller genom att ange ett uttryck. Klicka på Uttryck om du vill öppna uttrycksredigeraren.

 • Visa rutnätslinjer: Välj huruvida rutnätslinjer ska visas.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

 • Inställningen Antal axelvärden i egenskapspanelen har en gräns på 55 per axel.

 • Ibland när du anger dimensionsgränser i ett rutnätsdiagram visar diagrametiketter felaktigt fler element än du har angivit.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!