Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa appar

Qlik Sense-appar innehåller data och använder visualiseringar för att utforska dessa data. Gör upptäckter genom att använda urval i visualiseringar.

Appar baseras på en datamodell och ett laddningsskript. Mått och dimensioner är återanvändbara dataelement som används för att skapa diagram. Ark och berättelser visar och ordnar visualiseringarna. Bokmärken är ett enkelt sätt att spara ett visst urvalstillstånd på ett ark.

Den som skapar en app blir automatiskt dess ägare. En app kan återanvändas, ändras och delas med andra, beroende på behörighet. Det går att göra olika saker i appen beroende på om den är publicerad eller ej.

Anteckning om informationFilformatet .qvf är ett internt filformat.

Bakgrunder

Datahanteraren och Skriptredigeraren

I Datahanteraren kan du snabbt lägga till och omvandla data. Du kan även skapa associationer mellan datatabeller. I Skriptredigeraren används skript för att ansluta till en datakälla och hämta data.Se Ladda och hantera data med Datahanteraren, Använda Skriptredigeraren och Loading data from the data catalog.Se Ladda och hantera data med Datahanteraren och Använda Skriptredigeraren.

Mått

Mått är beräkningar som används i visualiseringar. Mått skapas från ett uttryck som är sammansatt av aggregeringsfunktioner, exempelvis Sum eller Max, i kombination med ett eller flera fält. Se Mått och Använda uttryck i visualiseringar.

Dimensioner

Dimensioner är fält som används i visualiseringar. Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Se Dimensioner och Fält.

Struktur och grafik

Ark

Ark innehåller datavisualiseringar, såsom diagram och tabeller. Du ger appen struktur genom att gruppera visualiseringar på ark. Du kan till exempel ha ett ark för försäljningen i Nordamerika och ett annat ark för Europa. Mer information finns i Strukturera en app med hjälp av ark och Visualiseringar.

Bokmärken

Bokmärken är genvägar till en viss uppsättning urval och diagramexpansioner. Se Skapa bokmärken för val.

Berättelser

Berättelser bygger på ögonblicksbilder av visualiseringar. Du presenterar dina data genom att skapa en berättelse som guidar dig till nya insikter med hjälp av ögonblicksbilder från olika tidpunkter och urvalstillstånd. Se Dela dina insikter med data storytelling.

Anteckning om informationI Qlik Sense Desktop sparas appar normalt i <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps som <Appnamn>.qvf, där <Appnamn> är namnet på appen. Om du döper om en app i Qlik Sense Desktop uppdateras inte .qvf.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!