Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dashboard bundle

Dashboard bundle är en uppsättning kontroller som du kan använda för att förbättra navigering och urval i din Qlik Sense-app. Det är valfritt att använda kontrollerna. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera Dashboard bundle

Du kan installera Dashboard bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera installationen, se: Ändra på installation av objektpaket (endast på engelska).

Dashboard bundle-kontroller

Instrumentpanelskontroller finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande kontroller ingår:

Utfasade kontroller

De här kontrollerna har fasats ut och ersatts av en inbyggd kontroll. Befintliga förekomster av de här kontrollerna fungerar fortfarande, men det går inte att lägga till nya. Vi rekommenderar att du ersätter utfasade kontroller med den inbyggda kontrollen.

Kontrollen Dela-knapp

Ersatt av Publicera bokmärket. Mer information finns här: Publicera bokmärken

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Dela-knapp – May 2021

Visa/dölja-behållare

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Visa/dölja-behållare – June 2019

Behållare med flikar

Utfasad och ersatt av Behållare. Mer information finns här: Behållare

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Behållare med flikar – June 2019

Navigeringsknapp

Utfasad och ersatt av Knapp. Mer information finns här: Knapp

Om du behöver konfigurera befintliga förekomster av den här kontrollen finns information i den sista versionen av hjälpen före utfasningen. Navigeringsknapp – February 2020

Begränsningar

När du använder objekt från Dashboard bundle gäller några begränsningar jämfört med inbyggda kontroller. Följande begränsningar gäller för alla kontroller från Dashboard bundle:

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • Läsriktningen höger till vänster stöds inte.
 • Hjälpmedelsfunktioner stöds inte.
 • Objekt från ett objektpaket från Qlik kan inte redigeras med Dev Hub.

Följande tabell visar vilka ytterligare funktioner som stöds, eller inte stöds, för alla objektpaket.

 • Qlik NPrinting

  Det finns en Kontrollen On-Demand-rapport. Visualiseringar som har skapats i vissa objekt kan dock inte användas i Qlik NPrinting-rapporter.

 • Hämta

  Hämta som bild, PDF eller Excel.

 • Storytelling

  Använda en ögonblicksbild av en visualisering som har skapats med ett objekt i en berättelse.

 • Parallella tillstånd

  Göra olika urval på samma dimension och jämföra urvalen i en enda visualisering eller i två eller flera visualiseringar sida vid sida.

 • Qlik Sense Mobile Client Managed offline

Funktionsstöd för instrumentpanelspaket
Kontroll Qlik NPrinting Hämta Storytelling Parallella tillstånd Qlik Sense Mobile Client Managed offline
Animering Ej tillämpligt Endast Excel Ej tillämpligt Ja Ja
Datumväljare Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja Ja

NL Insights

Ej tillämpligt Endast bild och PDF Ja Nej Ej tillämpligt
On-Demand-rapportering Ja Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Variabelinmatning Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja
Videospelare Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ja Ja Ej tillämpligt

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!