Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Anpassade beskrivningar

Skapa en anpassad beskrivning för att lägga till extra information till en visualisering. Du kan inkludera mått, en originalvisualisering eller en bild. Beskrivningarna visas när du håller muspekaren över en visualisering.

Anpassad beskrivning över ett segment i ett cirkeldiagram

Anpassad beskrivning över ett segment i ett cirkeldiagram

Anpassade beskrivningar kan användas med följande typer av visualiseringar:

 • Stapeldiagram
 • Nyansdiagram
 • Kombinationsdiagram
 • KPI (nyckeltal)
 • Linjediagram
 • Karta
 • Cirkeldiagram
 • Spridningsdiagram
 • Trädkarta

Skapa en anpassad beskrivning

Skapa en anpassad beskrivning med din egen rubrik och förklaring. Ytterligare beskrivningsalternativ finns tillgängliga via Avancerade egenskaper .

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Välj diagrammet för att redigera.

 3. I Egenskaper, under Presentation klickar du på Beskrivning.

 4. Klicka på Anpassad.

 5. Ange en Rubrik och Beskrivning för den anpassade beskrivningen.

 6. Om du vill lägga till ytterligare mått i verktygstipset klickar du på Lägg till mått.

Skapa en anpassad beskrivning

Skapa en anpassad beskrivning

Verktygstips kan innehålla mått, ett diagram eller en bild. Lägg till ett mått från ett fält eller använd ett uttryck. Välj ett diagram från originalvisualiseringarna som är tillgängliga i appen. Välj en bild från mediebiblioteket eller med URL. Du kan även dölja grundläggande rader som visas i en beskrivning som standard.

 1. Klicka på Edit Redigera ark i verktygsfältet i arkvyn.

 2. Välj diagrammet för att redigera.

 3. Klicka på Utseende och sedan på Beskrivning i egenskapspanelen.
 4. Ställ in växlingen på Anpassad.

 5. Du kan även ange en Rubrik och Beskrivning för beskrivningen.
 6. Anteckning om tips Du kan ta bort grundläggande rader i beskrivningen som visas som standard genom att klicka på Dölj grundläggande rader.
 7. Klicka på Lägg till mått under Mått om du vill lägga till ett mått. Välj ett mått från ett fält med hjälp av Från ett fält eller använd ett uttryck. Det befintliga uttrycket visas som standard men du kan även skapa ett anpassat uttryck. Klicka på Expression för att öppna uttrycksredigeraren. Du kan ändra beskrivningens etikett med hjälp av Etikett och ändra formateringen med Talformat.
 8. Klicka på Lägg till diagram under Diagram om du vill lägga till ett diagram.
  • Från listan Originalobjekt väljer du originalvisualiseringen för att lägga till beskrivningen.
  • Under Diagramstorlek väljer du storleken på diagrambehållaren i beskrivningen.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 140 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
   Anteckning om tipsNär du har lagt till diagrammet kan du redigera det genom att klicka på Redigera originalobjekt. Se Redigera en originalvisualisering.
 9. Klicka på Lägg till en bild under Bilder om du vill lägga till en bild.
  •  Under Typ väljer du om du vill lägga till bilden från Mediebibliotek eller från en URL.
   • Mediabiblioteket. Välj bilden från mediebiblioteket.
   • URL: Ange en URL.
  • Under Storlek väljer du storleken på bildbehållaren i beskrivningen.
   • Liten. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 50 pixlar.
   • Medel. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 200 pixlar.
   • Stor. Ställer in bredd och höjd på behållaren på 340 pixlar.
   • Ursprunglig. Qlik Sense passar in bilden i behållaren. Om bilden är större än 340 pixlar skalas den ned.

Begränsningar av diagram i anpassade beskrivningar

Diagram har följande begränsningar med anpassade beskrivningar:

 • Diagram kommer inte att visas i anpassade beskrivningar när du väljer visualiseringar på enheter med pekskärm.
 • Trädkartan får endast ha en dimension för att använda diagrammet i en anpassad beskrivning.
 • Diagram i beskrivning stöds inte i Storytelling.
 • Användning av diagram med behållare och spaljébehållare i en anpassad beskrivning stöds inte.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!