Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Visualization bundle

Visualiseringar är ett viktigt sätt att presentera information från stora datamängder. Visualization bundle är en uppsättning diagram som kan användas för att förbättra och utöka din Qlik Sense-apps diagramfunktioner. Diagrammen är valfria. Du behöver inte installera eller aktivera dem för att använda Qlik Sense.

Aktivera Visualization bundle

Du kan installera Visualization bundle när du installerar Qlik Sense. Om du behöver justera installationen, se: Ändra på installation av objektpaket (endast på engelska).

Visualization bundle-diagram

Visualization bundle-diagram finns i resurspanelen under Anpassade objekt.

Följande diagram ingår:

 • Stapel- och ytdiagram

  Skapa stapeldiagram och ytdiagram och förbättra dem med övergångar och kopplingar.

 • Nyansdiagram

  Ett nyansdiagram är en mätare som också kan visa en målmarkör och ett kvalitativt intervall för att visa resultat.

 • Trattdiagram

  Ett trattdiagram är en visuell representation av de sammanlänkade skedena hos en linjär process.

 • Rutnätsdiagram

  Ett diagram som visar jämförda data med värdena representerade som färger.

 • Färgdiagram

  Ett diagram som visar jämförda data med värdena representerade som färger.

 • Multi-KPI-diagram

  Ett diagram som visar KPI för flera dimensionsvärden för att snabbt visa och spåra resultat.

 • Nätverksdiagram

  Skapar ett klusterdiagram som representerar ett datornätverk i form av ett grafiskt diagram.

 • Organisationsdiagram

  Skapar ett organisationsdiagram med en trädstruktur.

 • V & F-pivotdiagram

  Skapar en pivottabell som du kan ändra stil på, till exempel för resultaträkningsrapportering.

 • Radardiagram

  Skapar ett tvådimensionellt diagram med radiella axlar som visar poängen för ett mått i en av dimensionerna.

 • Sankey-diagram

  Diagrammet betonar visuellt större överföringar eller flöden inom definierade systembegränsningar.

 • Spaljébehållare

  Skapar ett spaljédiagram baserat på en originalvisualisering.

 • Variansvattenfallsdiagram

  Visar variansen mellan två mått för en dimensions olika värden.

 • Ordmolnsdiagram

  Ett molndiagram med ord, där ordens storlek är baserad på mätvärden.

Begränsningar

Visualiseringarna i Visualization bundle har fler begränsningar än inbyggda visualiseringar som stapeldiagram. Följande begränsningar gäller för alla visualiseringar från Visualization bundle:

 • Visualiseringens användargränssnitt är inte lokaliserat till det språk som Qlik Sense använder.
 • För närvarande stöds inte läsriktningen höger till vänster.
 • För närvarande stöds inte hjälpmedelsfunktioner.
 • Objekt från ett objektpaket från Qlik kan inte redigeras med Dev Hub.

Följande tabell visar vilka ytterligare funktioner som stöds, eller inte stöds, för alla objektpaket.

 • Utskrift

  Skriva ut en visualisering som har skapats i ett objekt.

 • Qlik NPrinting

  Det finns en Kontrollen On-Demand-rapport. Visualiseringar som har skapats i vissa objekt kan dock inte användas i Qlik NPrinting-rapporter.

 • Hämta

  Hämta som bild, PDF eller Excel.

 • Storytelling

  Använda en ögonblicksbild av en visualisering som har skapats med ett objekt i en berättelse.

 • Parallella tillstånd

  Göra olika urval på samma dimension och jämföra urvalen i en enda visualisering eller i två eller flera visualiseringar sida vid sida.

Anteckning om informationExporterade radardiagram innehåller inte diagramförklaringen.
Funktionsstöd för visualiseringspaket
Diagram Utskrift Qlik NPrinting Hämta Storytelling Parallella tillstånd
Stapel och yta Ja Ja Ja Ja Ja
Nyans Ja Ja Ja Ja Ja
Tratt Ja Ja Ja Ja Ja
Rutnätsdiagram Ja Ja Ja Ja Ja
Färgdiagram Ja Ja Ja Ja Ja
Multi-KPI Nej Nej Ja Ja Ja
Nätverk Ja Nej Ja Ja Ja
Organisationsdiagram Ja Ja Ja Ja Ja
V & F-pivot Ja

Nej

Ja Ja Ja
Radar Ja Ja Ja Ja Ja
Sankey Ja Ja Ja Ja Ja
Spaljébehållare Nej Nej Nej Nej Nej
Variansvattenfall Ja Ja Ja Ja Ja
Ordmoln Ja Nej Ja Ja Ja

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!