Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nyansdiagram

Nyansdiagrammet (Nyansdiagram) visar en mätare med utökade alternativ. Nyansdiagram kan användas för att visualisera och jämföra resultat för ett mått med ett målvärde och en kvalitativ skala, som dålig, medel och bra. Nyansdiagrammet ingår i visualiseringspaketet.

Anteckning om informationVi rekommenderar att du använder Nyansdiagram istället för det här objektet. Nyansdiagrammet i visualiseringspaketet kommer att fasas ut i en senare version. Befintliga förekomster av det här diagrammet kommer att fungera, men det går inte att lägga till nya.

Ett nyansdiagram kan innehålla ett till tre av dessa mått:

 • Det första måttet (Mått) är det faktiska värdet och representeras av en stapel.
 • Det andra måttet (Markör) definierar ett målvärde som representeras av en vertikal linje.
 • Det tredje måttet (Intervall) definierar ett kvalitativt intervall som visas bakom stapeln. Detta består av tre intervall.

Du kan även lägga till en dimension. Detta visar en mätare för varje dimensionsvärde. Om du inte definierar någon dimension visar diagrammet en enda mätare.

Ett nyansdiagram med en mätare för varje värde i dimensionen (produktgrupp).

Visualisering av nyansdiagram.

Användning

Med nyansdiagram kan du jämföra och mäta resultat med mer detaljerad information än i en vanlig mätare. Detta är användbart när du jämför resultat med mål och en enkel resultatbedömning. Till exempel kan du visa hur säljresultat förhåller sig till ett målvärde och i förhållande till dåligt, bra eller överträffande resultat.

Skapa ett nyansdiagram

Du kan skapa ett nyansdiagram på arket som du redigerar.

Gör följande:

 1. I resurspanelen öppnar du Anpassade objekt > och drar ett nyansdiagramsobjekt till arket.Visualization bundle
 2. Klicka på Lägg till mått-knappen för att välja värdemåttet för diagrammet.

  När det första måttet har valts visas nyansdiagrammet.

 3. Om du vill lägga till ett målvärde klickar du på Lägg till under Mått. Du kan definiera ett fast värde eller använda ett mått med målvärden.
 4. Du lägger till resultatsintervall genom att klicka på Lägg till under Mått. Detta definierar det maximala resultatintervallsvärdet. Du kan ställa in de interna intervallgränserna senare.
 5. Om du vill visa en mätare för varje dimensionsvärde klickar du på Lägg till under Dimensioner.

Nyansdiagrammet visas nu med de dimensioner och värden du valt.

Ändra utseende på diagrammet

Du kan anpassa utseendet på ditt nyansdiagram.

Byta färgschema

Du kan byta färgschema för värdestapeln, markören och intervallet.

Gör följande:

 • Ställ in värdestapelns färg i Utseende > Måttstapel > Ändra stapelfärg i egenskapspanelen.
 • Ställ in markörens färg i Utseende > Markör> Ändra markörfärg i egenskapspanelen.
 • Ställ in intervallets färg i Utseende > Intervall > Ändra intervallfärg i egenskapspanelen. Färgen du väljer används för det högsta intervallet. De två lägre intervallen visas i mörkare nyanser av den färgen.

  Anteckning om tipsDet är en bra idé att välja en ljus intervallfärg för att undvika dålig kontrast mellan intervallerna. Du ska även se till att intervallfärgen är mindre visuellt dominerande än värdestapelns färg.

Ändra på intervallgränserna

Du kan även ställa in intervallens gränser under Utseende > Intervall i egenskapspanelen. Det fullständiga intervallet definieras av det tredje måttets värde i diagrammet.

 • Ställ in mittintervall (%) definierar den övre gränsen för mittintervallet.
 • Ställ in lägre intervall (%) definierar den övre gränsen för det lägre intervallet.

Ändra skala på axeln

Om du använder en dimension för att visa flera mätare kan du välja skala på axeln med Axel > Konsekvent för alla axeldimensionsvärden.

 • Om du vill att varje dimension ska använda samma skala ska du aktivera det här alternativet. Om intervallmåttet beror på dimensionsvärdet kommer intervallstaplarna att ha olika längder. Det är användbart om du vill kunna jämföra faktiska värden.
 • Om du vill att alla intervallstaplar ska vara lika långa ska du inaktivera det här alternativet.

Exempel:  

I det här exemplet är Konsekvent för alla axeldimensionsvärden inaktiverat. Detta gör det enklare att jämföra relativa resultat för varje produktgrupp.

Ett nyansdiagram med Konsekvent för alla axeldimensionsvärden inaktiverat.

Visualisering av nyansdiagram.

Begränsningar

Information om allmänna begränsningar finns i Begränsningar.

 • Du kan inte göra urval i ett nyansdiagram.
 • Om du vill ändra talformatet måste du ange samma format i Talformat för alla tre måtten.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!