Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Min

Min() finner det lägsta numeriska värdet för aggregerade data. Genom att ange en rank n återfinns det n:te lägsta värdet.

Anteckning om tipsTitta gärna på FirstSortedValue och rangemin, som har liknande funktionalitet som Min-funktionen.

Syntax:  

Min([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • rank: Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Exempel:  

Anteckning om informationFunktionen Min() måste returnera ett värde som inte får vara NULL från den uppsättning värden som uttrycket ger, om ett sådant finns. I exemplen finns det NULL-värden i data. Därför returnerar funktionen det första värdet som inte är NULL, evaluerat från uttrycket.
Exempel och resultat
Exempel Resultat

Min(UnitSales)

2, eftersom detta är det lägsta värdet som inte är NULL i UnitSales.

Värdet för en order beräknas utifrån antal sålda enheter i (UnitSales) multiplicerat med priset per enhet.

Min(UnitSales*UnitPrice)

40, eftersom detta är det lägsta värdet som inte är NULL som blir resultatet av att beräkna alla möjliga värden av (UnitSales)*(UnitPrice).

Min(UnitSales, 2)

4, som är det näst lägsta värdet (efter NULL-värdena).

Min(TOTAL UnitSales)

2, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det lägsta möjliga värdet hittas, oavsett diagramdimensionerna. För ett diagram med Customer som dimension säkerställer kvalificeraren TOTAL det minsta värdet över den fullständiga datauppsättningen returneras, i stället för minsta UnitSales för varje kund.

Välj Customer B.

Min({1} TOTAL UnitSales)

2, oavsett vilket val som har gjorts, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} anger den uppsättning poster som ska evalueras som ALL, oavsett vilket val som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Exempeldata som tabell
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com