Gå till huvudinnehåll

Date - skript- och diagramfunktion

Date() formaterar ett uttryck som ett datum med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Date(number[, format])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

Date-argument
Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format En sträng som beskriver formatet på den sträng som blir resultatet. Om ingen formatkod anges används det datumformat som definierats i operativsystemet.

Exempel:  

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

  • Datuminställning 1: YY-MM-DD
  • Datuminställning 2: M/D/YY

Exempel 1:  

Date( A )

where A=35648

Resultat för exempel 1
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng: 97-08-06 8/6/97
Tal: 35648 35648

Exempel 2:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

where A=35648

Resultat för exempel 2
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng: 97.08.06 97.08.06
Tal: 35648 35648

Exempel 3:  

Date( A, 'DD.MM.YYYY' )

where A=35648.375

Resultat för exempel 3
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng: 06.08.1997 06.08.1997
Tal: 35648.375 35648.375

Exempel 4:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

where A=8/6/97

Resultat för exempel 4
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng: NULL (inget) 97.08.06
Tal: NULL 35648

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com