Gå till huvudinnehåll

Money - skript- och diagramfunktion

Money() formaterar ett uttryck numeriskt som ett valutavärde i det format som har ställts in i systemvariablerna i laddningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

Syntax:  

Money(number[, format[, dec_sep[, thou_sep]]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:   

Money-argument
Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format Sträng som beskriver hur den resulterande valutasträngen ska formateras.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare.

Om argumenten 2-4 utelämnas, används det valutaformat som definierats i operativsystemet.

Exempel:  

Exemplen nedan förutsätter följande standardinställningar:

  • MoneyFormat-inställning 1: kr ##0,00, MoneyThousandSep' '
  • MoneyFormat-inställning 2: $ #,##0.00, MoneyThousandSep','

Exempel 1:  

Money( A )
where A=35648

Resultat för exempel 1
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng: 35 648,00 kr $ 35,648.00
Tal: 35648.00 35648.00

Exempel 2:  

Money( A, '#,##0 ¥', '.' , ',' )
where A=3564800

Resultat för exempel 2
Resultat Inställning 1 Inställning 2
Sträng: 3,564,800 ¥ 3,564,800 ¥
Tal: 3564800 3564800

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com