Gå till huvudinnehåll

Num - skript- och diagramfunktion

Num() formaterar ett nummer, d v s den konverterar det numeriska ingångsvärdet att visa text i formatet som specificeras i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas, använder den decimalavgränsare och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Anpassade symboler för decimalavgränsare och tusentalsavgränsare är valbara parametrar.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Returnerad datatyp: dual

Num-funktionen returnerar ett dualt värde med både strängen och det numeriska värdet. Funktionen tar det numeriska värdet i indatauttrycken och genererar en sträng som representerar antalet.

Argument:   

Num-argument
Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format

Sträng som specificerar hur den resulterande strängen ska formateras. Om den utelämnas används de decimalavgränsare och tusentalsavgränsare som har angetts i dataladdningsskriptet.

dec_sep

Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om den utelämnas används det värde för variabeln DecimalSep som har angetts i dataladdningsskriptet.

thou_sep

Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om den utelämnas används det värde för variabeln ThousandSep som har angetts i dataladdningsskriptet.

Exempel:  

Den följande tabellen visar resultaten när fältet A är lika med 35648.312.

Resultat
A Resultat
Num(A) 35648.312 (beror på miljövariablerna i skriptet)
Num(A, '0.0', '.') 35648.3
Num(A, '0,00', ',') 35648,31
Num(A, '#,##0.0', '.', ',') 35,648.3
Num(A, '# ##0', ',', ' ') 35 648

Exempel:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det.

Bygg sedan en rak tabell med Field1 och Field2 som dimensioner.

Sheet1:

let result= Num( pi( ), '0,00' );

Load * inline

[Field1; Field2

9; 8,2

1; $(result)

](delimiter is ';');

 

Field1 innehåller värdena 1 och 9.

Field2 innehåller värdena 3,14 och 8,2.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com