Gå till huvudinnehåll

Rate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar räntesatsen per period i en annuitet. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat: Fix, två decimaler och %.

Syntax:  

Rate(nper, pmt , pv [ ,fv [ , type ] ])

Returnerad datatyp: numeriska.

rate beräknas ut med hjälp av iteration och kan ha noll eller fler lösningar. Om de successiva resultaten av rate inte konvergerar, returneras NULL.

Argument:  

Rate-argument
Argument Beskrivning
nper Det totala antalet inbetalningsperioder i en annuitet.

pmt

Den inbetalning som görs varje period. Den kan inte ändras under annuitetens löptid. En betalning anges som ett negativt tal, till exempel -20.

pv

Det aktuella värdet (present value), eller den klumpsumma som en serie framtida inbetalningar för närvarande är värda. Om pv utelämnas, förutsätts 0 (noll).

fv

Det framtida värdet, eller den kassabehållning man vill uppnå efter att den sista räkningen betalats. Om fv utelämnas, förutsätts 0.

type

Ska sättas till 0 om inbetalningarna ska göras i slutet av perioden och 1 om inbetalningarna ska göras i början av perioden. Om type utelämnas, förutsätts 0.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Vilken är räntesatsen på ett femårigt annuitetslån på 10 000 SEK med månatliga inbetalningar på 300 SEK?

Rate(60,-300,10000)

Returnerar 2.00%

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com