Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa listboxar och tabellboxar med Direct Discovery

Listboxar

Listboxar kan skapas med DIMENSION-fält och MEASURE-fält. Vid användning av ett MEASURE-fält i ett listboxuttryck bör funktionen aggr() användas för att visa det aggregerade värdet för fältet MEASURE med ett DIMENSION-fält. Val som görs med DIMENSION-fält i en listbox genererar SQL-frågor om datakällan för att skapa den associativa tabellen i minnet.

DETAIL-fälten är inte tillgängliga i listboxar.

Anteckning om information

Eftersom listboxar enbart visar de unika värdena hos ett DIMENSION-fält använder den fråga som QlikView genererar för att visa listboxdata nyckelordet DISTINCT för att hämta data från databasen. Dock kräver en del databaser att frågan i stället inkluderar en GROUP BY-klass, i stället för nyckelordet DISTINCT. Om Direct Discovery-tabellen kommer från en databas som kräver GROUP BY kan du använda variabeln DirectDistinctSupport för att ändra standardbeteendet på DIMENSION-frågorna.

DirectDistinctSupport

Tabellboxar

Tabellboxar kan visa alla Direct Discovery-fälttyper som kan användas för att visa detaljer för poster som innehåller Direct Discovery-fält. Tabellboxar är de enda QlikView-objekt där fält med beteckningen DETAIL i LOAD-satsen Direct Query kan användas.

När Direct Discovery-fälten används i en tabellbox ställs en tröskelgräns in för att begränsa det antal rader som visas. Standardgränsen är 1 000 poster. Standardgränsinställningen kan ändras genom att man ställer in DirectTableBoxListThreshold -variabeln i laddningsskriptet. Exempel:

SET DirectTableBoxListThreshold=5000

Tröskelinställningen gäller enbart för tabellboxar som innehåller Direct Discovery-fält. Tabellboxar som endast innehåller minnesfält begränsas inte av DirectTableBoxListThreshold -inställningen.

Inga fält visas i tabellboxen förrän urvalet har färre poster än tröskelgränsen.

Direct Discovery-fälten kan blandas med minnesfält i en tabellbox. Tabellboxar som enbart innehåller Direct Discovery-fält måste innehålla ett DIMENSION-fält.

Tabellboxar med Direct Discovery-data visar alla valda rader även om de innehåller identiska data. Tabellboxar med minnesdata visar å andra sidan enbart någon av de markerade raderna när de innehåller identiska data.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com