Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Varningar

Det enklaste sättet att definiera en varning är att använda Guiden Varningar. Den öppnas från menyn Verktyg. Varningar kan också skapas och skötas via dialogen Varningar som öppnas via menyn Verktyg. Varningar sparas som en del av QlikView-dokumentet. Varningar kan bara skapas i och utlösas från Windows-versioner av QlikView (inte från Ajax-klienter).

Använda varningar

QlikView-varningar kan utlösas på tre olika sätt:

  1. Automatiskt i QlikView-layouten när det är sannolikt att dokumentets data har ändrats, dvs. när dokumentet har öppnats, när skriptet har exekverats eller när kommandot Reducera Data har körts.
  2. Manuellt från ett makro via speciella Automation API:er. Se QlikViews API-guide för detaljer.
  3. Externa program som kör QlikView i batch-läge har ett speciellt Automation API för att få tillbaka en lista över de varningar som har utlösts i ett visst sammanhang.

Händelsekedjan när en varning utlöses kan se ut som följer:

Alert flow chart example

Varje utlöst varning sätter igång en rad logiska processer i QlikView-dokumentet. QlikView brukar exempelvis göra följande:

  1. Sparar aktuella urval och visar bokmärket som är relevant för varningen.
  2. Kontrollerar varningsvillkoret och verifierar att varningen är relevant. Om den inte är det, återställs det ursprungliga urvalstillståndet.
  3. Kontrollerar om varningen är fördröjd, och om den är det återställs det ursprungliga urvalstillståndet.
  4. Om varningen inte är fördröjd visas meddelanden och beräkningar för varningen.
  5. Utför alla åtgärder i relation till varningen, och återställer sedan det ursprungliga urvalstillståndet.

När varningar har lösts ut kan de fördröjas (valfritt). Till exempel kan inställningen för en varning som meddelar att ett månadsbudgetmål har uppnåtts anges så att varningen bara löses ut en gång och sedan fördröjs till nästa månad, så att inte flera varningar med samma information skickas.

Det tar lika lång tid att utföra de flesta av dessa varningsoperationer, som det tar för en användare att utföra motsvarande åtgärd manuellt i gränssnittet. Villkorsuttrycket i steg 4 tar ungefär lika lång tid att beräkna som om uttrycket hade funnits i ett laddat arkobjekt. Det kan bli mycket tidskrävande att kontrollera alla varningsvillkor i stora dokument. Att ha många varningar som utlöses av makron kan därför resultera i ett dokument som tar lång tid att ladda och som har långa svarstider.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com