Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Makron och automation

Automation-gränssnittet i QlikView

QlikView har utrustats med ett Automation-gränssnitt (Automation var tidigare känt under namnet OLE Automation). Detta gränssnitt gör det möjligt för ett externt program eller ett internt makro att komma åt och kontrollera QlikView-applikationen.

En fullständig, detaljerad beskrivning av QlikView Automation-gränssnittet finns i mappen Dokumentation, som ingår i QlikView-installationen.

Automation-gränssnittet är en integrerad del av QlikView. Inga speciella uppdrag behöver därför utföras för att aktivera det.

Hur Automation och makron kan kontrollera QlikView

Extern kontroll av QlikView

QlikView-objekt är åtkomliga via Automation från externa program, t.ex. program som skrivits i Visual Basic eller C++ som stöder Automation.

Denna typ av kod kan användas för att kontrollera QlikView från andra applikationer eller från fristående program.

Fristående körbara filer kan anropas från ett QlikView-dokument via startknappar.

Intern makrotolk

QlikView-objekt är också åtkomliga via Automation inifrån QlikView genom den inbyggda makro-tolken.

Makron som skrivs i VBScript eller JScript inuti ett QlikView-dokument kan för närvarande anropas på följande sätt:

Dokumenthändelser:

 • Ett makro kan köras efter att ett QlikView-dokument öppnats.
 • Ett makro kan köras när skriptet har laddats om.
 • Ett makro kan köras efter kommandot Reducera data.
 • Ett makro kan köras efter val i valfritt fält i dokumentet.

Arkhändelser:

 • Ett makro kan köras efter att ett ark aktiverats.
 • Ett makro kan köras när ett ark lämnas.

Arkobjekthändelser:

 • Ett makro kan köras efter att ett arkobjekt aktiverats.
 • Ett makro kan köras när ett arkobjekt lämnas.

Knapphändelser:

 • En knapp på arket kan länkas till ett makro.

Fälthändelser:

 • Ett makro kan köras efter att ett val gjorts i ett specifikt fält.
 • Ett makro kan köras när ett val görs i fält som är logiskt kopplat till ett specifikt fält.
 • Ett makro kan köras när val låses i ett specifikt fält.
 • Ett makro kan köras när val låses upp i ett specifikt fält.

Variabelhändelser:

 • Ett makro kan köras efter att ett val gjorts i en specifik variabel.
 • Ett makro kan köras när värdet ändras på en specifik variabel som innehåller en formel vars värde har ändrats.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com