Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Arket

Ett QlikView-dokument kan bestå av ett eller flera ark, där arkobjekten är placerade. Ett ark kan innehålla många arkobjekt. Arken har inget samband med logiken: om två fält är logiskt associerade spelar det ingen roll om de finns på samma eller olika ark. Det logiska resultatet av ett val blir detsamma oavsett.

Skapa

Nya ark skapas genom att man väljer Lägg till ark i Layout-menyn eller lickar på knappen Lägg till ark i verktygsfältet.

Navigering

Varje ark har en flik, som innehåller arkets namn. När man klickar på fliken aktiveras dess ark. Man kan även aktivera ett ark genom att välja det i verktygsfältet Ark (om det är aktivt).

Genom att högerklicka på en flik öppnar man en snabbmeny som innehåller följande kommandon:

  • Egenskaper flikrad…: Öppnar en dialog i vilken man kan välja ett teckensnitt för texten på fliken. Endast TrueType-teckensnitt kan användas.
  • Arkegenskaper…: Gör arket aktivt och öppnar dialogen Arkegenskaper. Här anges arkspecifika parametrar som exempelvis arkets bakgrund, standardteckensnitt, objektens utseende och vilka fält som ska visas. Detta alternativ är endast valbart när man klickar på en flik som tillhör ett för tillfället aktivt ark.
  • Kopiera ark: Skapar en fullständig kopia av hela arket med alla dess arkobjekt. Kopian får namnet ”Kopia av arknamn” och placeras sist bland dokumentets ark.
  • Flytta fram ark: Flyttar arket ett steg till vänster.
  • Flytta bak ark: Flyttar arket ett steg till höger.
  • Hjälp: Öppnar kontextspecifik hjälp.
  • Ta bort: Gör arket aktivt och tar sedan bort det.

Om man klickar på det aktiva arkets flik innehåller kontextmenyn även kommmandona Välj fält... och Nytt arkobjekt. För en beskrivning av dessa kommandon se nedan.

På flikarna kan man ibland se valindikatorer i form av små lysdioder som hjälper en att hitta det ark och den listbox där ett tidigare val gjorts. Dessa visas på de ark som för tillfället inte aktiva men som har påverkats av de val som har gjorts.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com