Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Layout-teman

Om layout-teman i QlikView

Teman - grunderna

Ett layout-tema i QlikView är en uppsättning formateringsegenskaper som kan appliceras på en hel QlikView-layout eller delar av den. Temafiler är kodade i xml och ligger normalt i en speciell mapp för QlikView-teman i användarmappen Application Data i Windows.

Teman kan spara mycket tid och arbete när man vill skapa en snygg och konsekvent QlikView-layout. De kan även användas för att följa en viss grafisk stil inom t ex ett företag.

Teman - topologin

Temafiler i QlikView består av enskilda avdelningar för olika typer av layoutobjekt (dokument, ark och alla olika slags arkobjekt). Varje avdelning har tre underavdelningar: en för de egenskaper som är specifika för objekttypen, en för egenskaperna hos namnlist och ram och en för skrivarinställningsegenskaperna (gäller endast de objekttyper som kan skrivas ut). Varje avdelning och underavdelning kan skapas eller ersättas separat med hjälp av guiden Skapa tema, utan att andra delar av temafilen påverkas.

Så här skapas en del av ett tema:

 1. Gör önskade formateringsinställningar för ett visst objekt.

 2. Använd guiden Skapa tema för att extrahera valda egenskaper från detta objekt och infoga dem i en temafil.

Allmänna teman

Allmänna teman är teman som innehåller inställningar för alla objekttyper. Ett antal sådana teman medföljer i QlikViews installationspaket.

För att skapa ett sådant tema måste man:

 1. Göra önskade formateringsinställningar i Dokumentegenskaper.

 2. Göra önskade formateringsinställningar i Arkegenskaper.

 3. Skapa (vid behov) och formatera ett arkobjekt av varje typ. Egenskaperna för namnlist/ram behöver bara formateras en gång för arkobjekt som normalt innehåller namnlister (listboxar, diagram etcetera) och en gång för arkobjekt som normalt inte innehåller namnlister (textobjekt, knapp osv.).

 4. Köra guiden Skapa tema för att skapa ett nytt tema och infoga egenskaper från den första formaterade enheten i listan ovan. (Ordningsföljden spelar ingen roll).

 5. Köra guiden Skapa tema upprepade gånger, en gång per formaterad enhet i listan ovan.

Teman för speciella syften

Det går att skapa teman för speciella användningsområden. Beroende på användningsområdet behöver formateringen kanske beröra endast en liten del av avdelningarna och underavdelningarna. Till exempel kan man skapa ett tema som gör att diagramobjekt alltid får en viss storlek och placeras på ett visst ställe på arket. Detta gör du genom att definiera ett tema med en enda egenskap från namnlist/ram-gruppen, enbart för diagram, dvs en enda underavdelning.

Tillämpa teman i layouten

Layout-teman i QlikView kan antingen tillämpas manuellt vid behov eller automatiskt varje gång ett nytt layoutobjekt skapas. Teman kan användas på

 • enskilda arkobjekt

 • en grupp arkobjekt

 • ark

 • hela dokumentet

Tillämpa ett tema på enskilda objekt

Gör så här:

 1. Aktivera arkobjektet genom att klicka på det.

 2. Öppna dialogen Egenskaper för arkobjektet från menyn som öppnas när man högerklickar på det.

 3. Gå till sidan Layout.

 4. Klicka på knappen Använd tema....

 5. Välj ett tema i dialogrutan som öppnas.

 6. Klicka på OK

Alla egenskaper i temat som är relevanta för det valda arkobjektet kommer nu att användas. Om du vill applicera ett tema på en grupp arkobjekt, måste du först göra dem alla aktiva genom att skift-klicka på dem eller markera dem genom att rita en rektangel, med vänster musknapp nertryckt, runt dem.

Applicera ett tema på ett ark

Gör så här:

 1. Aktivera arket genom att klicka på dess flik.

 2. Öppna dialogen Arkegenskaper från menyn Inställningar.

 3. Gå till sidan Allmänt.

 4. Klicka på knappen Använd tema....

 5. Välj ett tema i dialogrutan som öppnas.

 6. Klicka på OK.

Alla egenskaper i temat som är relevanta för det valda arket kommer nu att användas. Dessutom kommer temat att tillämpas på alla arkobjekt som finns på arket.

Applicera ett tema på ett helt dokument

Gör så här:

 1. Öppna dokumentet eller aktivera det.

 2. Öppna dialogen Dokumentegenskaper från menyn Inställningar.

 3. Gå till sidan Layout.

 4. Klicka på knappen Använd tema....

 5. Välj ett tema i dialogrutan som öppnas.

 6. Klicka på OK.

Alla egenskaper i temat som är relevanta för det valda dokumentet kommer nu att användas. Dessutom kommer temat att tillämpas på alla arkobjekt som finns på arket.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com