Gå till huvudinnehåll

Rapporter

Att skriva ut en rapport innebär ofta att skriva ut en enstaka sida eller tabell. I QlikView är detta enkelt att göra genom att välja Skriv ut... i en menu eller i ett verktygsfält. Ibland behöver man kanske skapa mer komplexa rapporter med många tabeller och/eller diagram. Det är här QlikViews Rapportredigerare kommer in i bilden. QlikViews Rapportredigerare erbjuder möjligheten att gruppera ett antal olika arkobjekt tillsammans på en eller flera sidor med full kontroll över sidlayout, inklusive sidhuvud/sidfot osv.

Det finns två sorters QlikView-rapporter, dokumentrapporter och användarrapporter.

Rapporttyper
Rapporttyp Beskrivning
Dokumentrapporter

Skapas med QlikView-dokumentet och sparas som en del av QlikView-dokumentfilen (QVF eller QVW). Varje användare som utnyttjar QlikView-dokumentet, lokalt eller via en QlikView Server, har tillgång till dokumentrapporter som definierats för dokumentet.

Användarrapporter Skapas av användare som arbetar med ett dokument via QlikView Server. Rapporten lagras på den lokala klientdatorn enligt samma princip som personliga bokmärken. Det är bara den lokala användaren som kommer åt de egna användarrapporterna. Användarrapporter kan endast skapas via Windows-baserade QlikView-klienter (inte via AJAX-klienter).
Personliga serverrapporter Är endast tillgängliga när du arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast för autentiserade användare. De förvaras i ett lager på servern och är tillgängliga för användaren från alla datorer där denne autentiserats.
Delade serverrapporter Är endast tillgängliga när du arbetar med ett dokument på QlikView Server, och endast för autentiserade användare. En användare som har skapat en personlig serverrapport kan ange att det ska kunna delas med andra användare. Då blir de tillgängliga för andra användare. Precis som personliga serverrapporter sparas delade serverrapporter i ett lager på servern.
Anteckning om informationTermen “Rapportgenerator” används vanligen om en väldefinierad kategori mjukvaruprodukter. Dessa kombinerar ofta data som tagits fram med hjälp av flera SQL-frågor (som ofta döljs för användaren genom grafiska gränssnitt) ... QlikView-rapporter hämtar sina data från QlikViews arkobjekt och kan inte hämta data via SQL-frågor. Lika väl som man kan säga att QlikView kan producera rapporter, är det felaktigt att hävda att QlikViews Rapportredigerare är en rapportgenerator i traditionell mening.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com