Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie list wartości i pól tabeli z wykorzystaniem funkcji Direct Discovery

Listy wartości

Listy wartości można tworzyć z polami DIMENSION i MEASURE. Gdy w wyrażeniu listy wartości używane jest pole MEASURE, należy używać funkcji aggr() do wyświetlania zagregowanej wartości pola MEASURE z polem DIMENSION. Selekcje z polem DIMENSION dokonywane na liście wartości generują zapytania SQL do źródła danych, na podstawie których tworzona jest tabela asocjacyjna w pamięci.

W listach wartości nie są dostępne pola DETAIL.

Informacja

Ponieważ listy wartości wyświetlają jedynie unikatowe wartości pola DIMENSION, zapytanie do bazy danych generowane przez aplikację QlikView w celu pobrania danych listy wartości zawiera słowo kluczowe DISTINCT. Niektóre bazy danych wymagają jednak, aby takie zapytanie zawierało klasę GROUP BY zamiast słowa kluczowego DISTINCT. Jeśli tabela Direct Discovery pochodzi z bazy danych wymagającej użycia funkcji GROUP BY, należy skorzystać ze zmiennej DirectDistinctSupport w celu zmiany domyślnego działania zapytań DIMENSION.

DirectDistinctSupport

Okna tabel

Okna tabel umożliwiają wyświetlanie wszystkich typów pól Direct Discovery oraz drążenie do szczegółów rekordów zawierających pola Direct Discovery. Okna tabel to jedyne obiekty QlikView, w których instrukcjach ładowania Direct Query można używać pól oznaczonych DETAIL.

Gdy pola Direct Discovery są używane w tabeli, ustawiona jest wartość progowa, która ogranicza liczbę wyświetlanych wierszy. Ustawieniem domyślnym jest 1000 rekordów. Domyślne ustawienie limitu można zmienić, ustawiając zmienną DirectTableBoxListThreshold w skrypcie ładowania. Na przykład:

SET DirectTableBoxListThreshold=5000

Ustawienie limitu obowiązuje tylko względem tabel, które zawierają pola Direct Discovery. Wykresy tabeli zawierającej jedynie pola oparte na pamięci głównej nie podlegają ograniczeniu wartości określonym przez ustawienie DirectTableBoxListThreshold .

W tabeli są wyświetlane pola dopiero wtedy, gdy selekcja obejmuje mniej rekordów niż wartość limitu.

Jedno okno tabeli może zawierać zarówno pola Direct Discovery, jak i pola przechowywane w pamięci. Okna tabeli zawierające wyłącznie pola Direct Discovery muszą obejmować pole DIMENSION.

W tabelach z danymi Direct Discovery wyświetlane są wszystkie wybrane wiersze, nawet jeśli zawierają one identyczne dane. Z kolei jeśli okno tabeli z danymi przechowywanymi w pamięci zawiera wybrane wiersze o identycznych danych, wyświetlany jest tylko jeden wiersz.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com