Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa diagram med Direct Discovery

Diagram kan skapas med DIMENSION-fält som diagramdimensioner och MEASURE-fält i diagramuttryck. DETAIL-fälten har ingen funktion i diagram och kan inte användas.

För QlikView-diagram som enbart innehåller Direct Discovery-fält utförs alla aggregeringar i databasen. När ett diagram innehåller både Direct Discovery-fält och minnesfält utförs databasaggregeringarna först och sedan utförs aggregeringen på diagramnivå.

Följande aggregeringsfunktioner kan användas med MEASURE-fält:

  • Sum
  • Avg
  • Count
  • Min
  • Max

Det är viktigt att veta vilken typ av aggregeringar som källdatabasen stöder vid användning av Direct Discovery. Till exempel stöder de flesta SQL-databaser DISTINCT i valfri aggregering, men Google BigQuery har enbart stöd för COUNT(DISTINCT ...).

De flesta av QlikView-diagramfunktionerna är tillgängliga vid användning av Direct Discovery-fälten: interaktiv sortering, formatering, visuella ledtrådar, dimensionsbegränsningar osv.

På grund av den SQL-syntaxspecifika naturen hos Direct Discovery stöds pivottabellerna och minidiagrammen inte med Direct Discovery-fälten.

När MEASURE-fälten kräver citattecken måste dessa tillämpas i Direct Query-satsen, och inte i diagramuttrycket. För databaser som Oracle som kontrollerar versaler och gemener med hjälp av identifierare med citattecken måste kolumnnamnen i diagramuttrycken matcha skiftläget hos kolumnnamnen i databasen exakt.

Ett MEASURE-fält som startar med ett understreckstecken måste omfattas av dubbla citattecken i ett diagramuttryck.

Alternativet ”Visa inte saknade värden” i diagram fungerar inte med Direct Discovery-fält och bör inaktiveras. När det har inaktiverats fungerar alternativet ”Visa inte om värde är null” som väntat.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com