Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Guiden Statistikdiagram

Öppnar Guiden Statistikdiagram som ger vägledning för dem som vill använda QlikView för att köra vanligt förekommande statistiska datatester.

Starta Guiden Statistikdiagram

Guiden öppnas genom att välja Guiden Statistikdiagram från Verktyg-menyn. På den första sidan kan man välja mellan flera olika statistiska tester. Välj ett alternativ och klicka på Nästa för att fortsätta.

Observera att QlikView erbjuder stöd för fler testtyper än dem som visas i guiden. Mer information om statistiska tester och deras användningsområden finns i faktaböcker om statistik.

Chi2-Test

Detta alternativ skapar en rak tabell med värden som returneras från ett Chi2-test. Chi2-tester används ofta för att jämföra två uppsättningar värden och avgöra sannolikheten att de två uppsättningarna kommer från samma statistiska fördelning. För att skapa ett Chi2-test-diagram måste man ange följande:

 • Kolumn: Ange ett fält eller uttryck som returnerar kolumnrubriker för testets datastickprov.
 • Rad: Ange ett fält eller uttryck som returnerar radrubriker för testets datastickprov.
 • Värde: Ange ett fält eller uttryck som returnerar testvärdedata.
 • Förväntat värde: Markera denna kryssruta om du vill testa mot förväntat värde. Ange ett fältnamn eller uttryck som returnerar det förväntade värdet i redigeringsrutan nedan. Om du inte anger några förväntade värden kommer testet att undersöka variationer inom raderna/kolumnerna.
 • p (Visa p-värde / signifikans): Markera denna kryssruta för att inkludera p-värdet (signifikans) i diagrammet som skapas.
 • df (Visa frihetsgrader): Markera denna kryssruta för att inkludera df-värdet (frihetsgrader) i diagrammet som skapas.
 • Chi2 (Visa Chi2-värde): Markera denna kryssruta för att inkludera testvärdet i diagrammet som skapas.

Klicka på Slutför för att färdigställa diagrammet och återgå till layouten. Man kan alltid återvända till diagrammet via den vanliga dialogen Egenskaper diagram och göra ytterligare justeringar.

Parvisa T-test

Detta alternativ skapar en rak tabell med värden som returneras från ett t-test med parvisa observationer.

För att skapa ett t-test-diagram måste man ange följande:

 • Värdefält/uttryck: Ange ett fält eller uttryck som returnerar testvärdedata.
 • Testvärde: Ange ett fält eller uttryck som returnerar ett testvärde.
 • t (Visa t-värde): Markera denna kryssruta för att inkludera t-värdet i diagrammet som skapas.
 • df (Visa frihetsgrader): Markera denna kryssruta för att inkludera df-värdet (frihetsgrader) i diagrammet som skapas.
 • p (Visa p-värde / signifikans (2-sidigt)): Markera denna kryssruta för att inkludera p-värdet (signifikans (2-sidigt)) i diagrammet som skapas.
 • Skillnad – medelvärde: Markera denna kryssruta för att inkludera medelvärdet för skillnaden i diagrammet som skapas.
 • Undre gräns (CL%): Markera denna kryssruta för att inkludera den undre gränsen för konfidensintervallet (som angivet i Konfidensgrad nedan) i diagrammet som skapas.
 • Övre gräns (CL%): Markera denna kryssruta för att inkludera den övre gränsen för konfidensintervallet (som angivet i Konfidensgrad nedan) i diagrammet som skapas.
 • Konfidensgrad: Ange ett procenttal för konfidensgraden.

Klicka på Slutför för att färdigställa diagrammet och återgå till layouten. Man kan alltid återvända till diagrammet via den vanliga dialogen Egenskaper diagram och göra ytterligare justeringar.

T-test med två oberoende stickprov

Detta alternativ skapar en rak tabell med värden som returneras från ett t-test med ej parvisa observationer.

För att skapa ett t-test-diagram måste man ange följande:

 • Fältgrupp/uttryck: Ange ett fält eller uttryck som returnerar testgruppdata. Exakt två värden måste returneras.
 • Testfält/uttryck: Ange ett fält eller uttryck som returnerar testvärdedata.
 • t (Visa t-värde): Markera denna kryssruta för att inkludera t-värdet i diagrammet som skapas.
 • df (Visa frihetsgrader): Markera denna kryssruta för att inkludera df-värdet (frihetsgrader) i diagrammet som skapas.
 • p (Visa p-värde / signifikans (2-sidigt)): Markera denna kryssruta för att inkludera p-värdet (signifikans (2-sidigt)) i diagrammet som skapas.
 • Skillnad – medelvärde: Markera denna kryssruta för att inkludera medelvärdet för skillnaden i diagrammet som skapas.
 • Undre gräns (CL%): Markera denna kryssruta för att inkludera den undre gränsen för konfidensintervallet (som angivet i Konfidensgrad nedan) i diagrammet som skapas.
 • Övre gräns (CL%): Markera denna kryssruta för att inkludera den övre gränsen för konfidensintervallet (som angivet i Konfidensgrad nedan) i diagrammet som skapas.
 • Konfidensgrad: Ange ett procenttal för konfidensgraden.

Klicka på Slutför för att färdigställa diagrammet och återgå till layouten. Man kan alltid återvända till diagrammet via den vanliga dialogen Egenskaper diagram och göra ytterligare justeringar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com