Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Edycja istniejącej konfiguracji IdP

Możesz dokonać zmian w istniejącej konfiguracji IdP.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W funkcji Konsola zarządzania otwórz sekcję Dostawca tożsamości.

  2. W tabeli, po prawej stronie, kliknij ... przy dostawcy IdP, którego chcesz edytować.

    Pojawi się podmenu z opcjami aktywowania/dezaktywowania, zatwierdzania, edycji i usuwania dostawców tożsamości.

Aktywacja and dezaktywacja IdP

Można mieć kilku różnych interaktywnych dostawców tożsamości skonfigurowanych równolegle, ale tylko jeden może być aktywny w danym momencie. Pozostałe muszą zostać wyłączone lub usunięte. Dezaktywacja interaktywnego dostawcy IdP powoduje automatyczny powrót do konfiguracji Qlik Account. Więcej informacji zawiera temat Usuwanie dostawcy IdP.

Sprawdzanie poprawności dostawcy IdP

Sprawdzanie poprawności odbywa się automatycznie podczas zapisywania interaktywnego dostawcy IdP, ale w razie potrzeby można również ręcznie uruchomić sprawdzanie, na przykład po dokonaniu edycji dostawcy IdP. Wybranie opcji Sprawdź poprawność powoduje przeniesienie do dostawcy tożsamości w celu zalogowania się. Następnie ma miejsce szereg innych kroków związanych z walidacją.

Edycja dostawcy IdP

Można edytować dostawców tożsamości wszystkich typów. Po zakończeniu edycji należy sprawdzić poprawność wprowadzonych zmian, aby upewnić się, że IdP działa prawidłowo. Opcja Sprawdź poprawność nie jest dostępna dla konfiguracji maszyna-maszyna.

Usuwanie dostawcy IdP

Domyślny IdP to Qlik Account. Możesz zmienić go na wybranego przez siebie firmowego dostawcę IdP. Jeśli później zdecydujesz się na usunięcie firmowego dostawcy IdP, musisz być świadomy konsekwencji.

OstrzeżenieUsunięcie dostawcy tożsamości może spowodować, że dzierżawa stanie się niedostępna dla użytkowników.

W przypadku usunięcia firmowego dostawcy IdP dzierżawa powróci do typu Qlik Account. Użytkownicy, którzy mają dostęp do dzierżawy za pośrednictwem usuniętego firmowego dostawcy IdP, nie mogą już się zalogować, ani uzyskać dostępu do stworzonej przez siebie zawartości. Ich zawartość jest jednak widoczna dla administratorów dzierżawy Qlik Account, którzy mają możliwość dostosowania własności.

Ponadto jeśli użytkownicy ci wcześniej używali Qlik Account z tym samym adresem e-mail jak dla firmowego dostawcy IdP, cała zawartość utworzona w tym okresie za pomocą Qlik Account zostanie zachowana.

InformacjaZamiast usuwać IdP, można dezaktywować IdP. W tym przypadku dzierżawa powróci do Qlik Account.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!