Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Översikt över Qlik Cloud Government

Qlik Cloud är tillgängligt i flera utgåvor med stöd för kundernas varierande behov, bland annat den offentliga sektorn i USA. Qlik Cloud Government är bara tillgänglig för den offentliga sektorn i USA och skiljer sig från utgåvan av Qlik Cloud som Qlik erbjuder för kommersiellt bruk på grund av de säkerhetsprotokoll som krävs inom offentlig sektor i USA. Se Qlik Cloud säkerhet, efterlevnad och sekretess för en sammanfattning av efterlevnadscertifieringar och -bestyrkanden.

Så långt som möjligt ser Qlik till att hålla båda plattformserbjudandena synkroniserade vad avser produktens egenskaper och funktioner.

I det här ämnet anges funktionsskillnader mellan den kommersiella versionen av Qlik Cloud och Qlik Cloud Government. I dokumentationsuppsättningen av Qlik Cloud finns stöd för båda versionerna med skillnaderna angivna.

Anteckning om information

Mer information om nya och förbättrade funktioner i Qlik Cloud Government finns i Vad är nytt i Qlik Cloud. Du kan filtrera de nya delarna för att se objekt som har specifik myndighetsrelaterad information.

Qlik Cloud-analys

I det här delavsnittet anges funktionsskillnader mellan den kommersiella versionen av Qlik Cloud-analys och Qlik Cloud Government.

Analyser för affärsanvändare

 • Qlik Sense Mobile SaaS-appen för iOS och Android kan inte användas med Qlik Cloud Government. Om din organisation använder mobil teknik kan den webbläsarbaserade versionen av Qlik Sense vara tillgänglig i ett iOS- eller Android-operativsystem. Kontakta administratören för din Qlik Cloud Government-klientorganisation för att fastställa tillgängligheten. Mer information finns i Qlik Sense Mobile för SaaS och Webbläsare som stöds.

 • Aviseringar används för att övervaka data och för att upptäcka outliers och avvikelser. Alla aviseringsfunktioner är tillgängliga i Qlik Cloud Government utom avisering i Qlik Sense Mobile. Mer information finns i Övervaka data med aviseringar.

 • Qlik Cloud Government-användare har tillgång till många dokumentations-, video- och inlärningsalternativ. De har inte tillgång till rutan Anslut och lär. Alternativen i den här rutan är dock tillgängliga direkt från forum och support- och utbildningswebbplatser som tillhör Qlik.

 • Qlik Cloud-analys-användare har åtkomst till meddelanden och hjälp i produkten, undersöknings- och feedbackalternativ, samt alternativ för branschgenomgångar. De har även åtkomst till Qlik-meddelanden för aktiviteter som schemalagt underhåll. De här funktionerna är inte tillgängliga i Qlik Cloud Government.

Skapa analyser och visualisera data

 • Med visualiseringskomplement kan du utöka visualiseringsfunktionerna i Qlik Sense genom att använda standardwebbtekniker. Komplement från tredje part stöds i Qlik Cloud Government. Användning av komplement från tredje part kan dock behöva definieras och godkännas som en del av en Agency Authority to Operate, beroende på vilka säkerhets- och efterlevnadskrav din organisation ska uppfylla. Mer information om komplement finns i Hantera komplement.

 • Med hjälp av Qlik Sense GeoOperations och Qlik GeoCoding kan du använda geografiska beräkningar och funktioner som att beräkna rutter eller reseområden. GeoOperations kan användas med Qlik Cloud Government. Qlik GeoCoding är inte tillgängligt i Qlik Cloud Government. Mer information finns i Sökning från en punkt till en adress och Qlik Sense GeoOperations.

 • Qlik Reporting Service används för att skapa anpassningsbara, automatiserade rapporter. Med den här tjänsten kan du leverera olika delar av flersidiga rapporter till olika mottagare. Qlik Reporting Service är tillgängligt i Qlik Cloud Governmentvid användning av Qlik Reporting Service API för systematisk integrering och fördelning av skräddarsydda programrapporter. Tillgång till denna API för Qlik Cloud Government-kunder ingår i baslicensen för Qlik Cloud Government, men det krävs ytterligare en licens för ett större antal körningar. PowerPoint-rapporter stöds inte. Mer information om hur du använder API för att skapa rapporter finns i dokumentationen för utvecklarportalen.

Ladda och modellera analysdata

 • Med Qlik SAP NetWeaver Connector kan du effektivt ladda data till en Qlik Sense-app från SAP NetWeaver. Information kan lagras i flera olika databaser i SAP-arkitekturen, till exempel SAP BI/BW, ett SAP ERP- eller CRM-system. Denna koppling är tillgänglig med Qlik Cloud Government, och den är tillgänglig i Qlik Cloud-analys med en extra licens. Mer information finns i SAP NetWeaver (endast på engelska).

 • Qlik Cloud Government stöder anslutning med Snowflake-databaser. Den stöder dock inte Snowflake-nyckelparkoppling eller möjligheten att ändra rollen från standardinställningen. Mer information hittar du i Skapa en Snowflake-anslutning (endast på engelska) och Välj och läs in data från en Snowflake-databas (endast på engelska).

Lokalt installerad programvara för Qlik Cloud-analys

 • Qlik DataTransfer är ett enkelt Windows-program som du kan använda för att ladda upp data från lokala datakällor till Qlik Sense utan att använda brandväggstunnel. Kunder kan välja att använda Qlik DataTransfer som en del av sin implementering av Qlik Cloud Government. Verktyget stöder krypterad kommunikation men är inte FIPS-kompatibelt (Federal Information Processing Standards). Qlik Cloud Government-användare kan använda det i sina implementeringar efter egen riskbedömning. Mer information finns i Installera Qlik DataTransfer. Qlik DataTransfer är inte tillgänglig för hämtning från Qlik Cloud Government, men kan hämtas från Qlik-hämtningsplatsen.

 • Qlik Lineage Connectors är en tilläggsmodul till Qlik Cloud-analys. Dessa kopplingar extraherar ursprungsdata från QlikView, QlikSense (klienthanterat), externa BI-verktyg samt datakällor. Därefter kan du komma åt en grafisk framställning av dataresan genom att välja Påverkansanalys i ett utrymme som har definierats i en Qlik Catalog Service-klientorganisation som är mål. Den här funktionen är tillgänglig i Qlik Cloud Government när den är konfigurerad för att köras i ett FIPS 140-2-godkänt driftsläge (FIPS-läge). Mer information finns i Qlik-ursprungskopplingar. Qlik Lineage Connector är ett erbjudande om en lokalt installerad programvara som kan hämtas från Qlik-hämtningsplatsen.

 • Qlik Cloud Government stöder användning av Qlik Data Gateway – direktåtkomst endast när Windows-servern är konfigurerad för att köras i ett FIPS 140-2-godkänt driftsläge (FIPS-läge). Mer information finns i Systemkryptografi.

Qlik Cloud Data Integration

Qlik Cloud Data Integration är en tjänst på företagsnivå som automatiskt och kontinuerligt överför data från lokala system till Qlik Cloud. Även om Qlik Cloud Data Integration-gränssnittet och -verktygen finns tillgängliga i Qlik Cloud Government fungerar det inte utan licens bortsett från möjligheten att skapa datapipelines.

Mer information finns i Qlik Cloud Data Integration.

Qlik Data Gateway – dataflytt gör det möjligt för dig att flytta data från företagets datakällor till molnmålen via en strikt utgående, krypterad och ömsesidigt autentiserad anslutning. Genom att inte behöva öppna ingående brandväggsportar ger Qlik Data Gateway – dataflytt en säker och tillförlitlig metod för att få tillgång till företagsdata.

Anteckning om information

Qlik Cloud Government stöder användning av Qlik Data Gateway – dataflytt när Qlik Data Gateway – dataflytt-linuxplattformen där är installerad är konfigurerad för att köras i ett FIPS 140-2-godkänt driftsläge, även känt som "FIPS-läge".

Mer information finns i Qlik Data Gateway – dataflytt.

Qlik Cloud Administration

I det här delavsnittet anges administreringsskillnader mellan den kommersiella versionen och Qlik Cloud Government.

Systemhantering

 • Appar upp till 5 GB (i minnet) stöds.

 • Dedikerad kapacitet ger dig ytterligare dedikerat minne och virtuell CPU. Alternativt kan du med Qlik Cloud-analys välja mellan minnespoddar med mellan 120 GB och 240 GB. Som standard innehåller Qlik Cloud Government två minnespoddar med 240 GB. Qlik Cloud Government-organisationer kan välja ytterligare minnespoddar. Mer information finns i Dedikerad kapacitet.

 • Qlik Cloud Government har inte stöd för Qlik Account IdP-alternativen (för identitetsleverantör). Mer information finns i Hantera identitetsleverantörer och Trust and Security at Qlik (Förtroende och säkerhet hos Qlik). Autentiseringsstandarden JSON Web Token (JWT) kan användas med Qlik Cloud Government. Mer information finns i OpenID Connect for integration with identity providers (OpenID Connect för integrering med identitetsleverantörer).

 • Qlik Cloud Government-användare kan kontrollera statussidan för Qlik Cloud-tjänster för att se schemalagda Qlik Cloud Government-ändringsmeddelanden.

 • Qlik Cloud Government stöder användningen av Kundhanterade nycklar. Information om hur du konfigurerar nyckelpolicyn för användning med Qlik Cloud Government finns i Konfigurera nyckelpolicyn AWS KMS.

 • Qlik Cloud Government har inte stöd för SCIM (System for Cross-Identity Management). SCIM är en öppen standard för att automatisera utbytet av användaridentitetsinformation mellan identitetsleverantörer och företagsprogram. (Kommersiella) administratörer av Qlik Cloud kan använda SCIM för att förbättra användar- och grupphantering. Qlik Cloud stöder SCIM-kontakter som fungerar med Microsoft Azure Active Directory Azure AD och är kompatibelt med SCIM 2.0. Mer information finns i Försörj användare och grupper med hjälp av SCIM.

Samverkan med klienthanterade Qlik-produkter

 • Appar kan exporteras från Qlik Sense Enterprise on Windows och importeras av Qlik Cloud Government. Mer information finns i Exportera appar och Ladda upp appar.

 • Qlik Cloud Government-användare kan inte importera appar som exporterats från QlikView. QlikView-appar går inte att använda med Qlik Cloud Government. Mer information finns i Exportera appar och Ladda upp appar.

Utöka Qlik Cloud Government

 • Qlik CLI är ett kommandoradsgränssnitt som ger åtkomst till alla offentliga API:n i Qlik Cloud via en kommandorad. Kunder kan välja att använda Qlik CLI för att implementera Qlik Cloud Government. Verktyget stöder krypterad kommunikation men är inte FIPS-kompatibelt (Federal Information Processing Standards). Qlik Cloud Government-användare kan använda det i sina implementeringar efter egen riskbedömning. Qlik CLI kan hämtas från qlik-cli.

Driftsättning Qlik Cloud Government

 • Prenumerationsprocessen på Qlik Cloud Government skiljer sig från motsvarande process för Qlik Cloud. Du kan till exempel inte skapa din klientorganisation manuellt eller använda My Qlik-portalen för att köpa och hantera prenumerationen. Kontakta din primära supportrepresentant hos Qlik.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!