Gå till huvudinnehåll

Om Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

PÅ DEN HÄR SIDAN

Om Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Qlik Cloud är tillgängligt i flera utgåvor med stöd för kundernas varierande behov, bland annat den offentliga sektorn i USA. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) skiljer sig från utgåvan som Qlik erbjuder kommersiellt av Qlik Cloud på grund av den godkännandeprocess som krävs för att ge stöd till den offentliga sektorns i USA krav på säkerhet och efterlevnad. Så långt som möjligt ser Qlik till att hålla både Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) och de kommersiella erbjudandena synkroniserade vad avser produktens egenskaper och funktioner.

Om funktionerna i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

Den kommersiella versionen av Qlik Cloud och Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) har nästan samma funktioner. I det här delavsnittet anges skillnader i egenskaper.

Analys för affärsanvändare

 • Qlik Sense Mobile for SaaS-appen för iOS och Android kan inte användas med Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Om din organisation har en driftsättning för mobil teknik, kan den webbläsarbaserade versionen av Qlik Sense vara tillgänglig att använda i ett iOS- eller Android-operativsystem. Kontakta administratören för din Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-klientorganisation för att fastställa tillgängligheten. Mer information finns i Qlik Sense Mobile för SaaS och Webbläsare som stöds.

 • Klientanvändare i Qlik Sense Desktop kan inte autentisera mot Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) eftersom Qlik Sense Desktop-autentisering inte stöds. Mer information finns i Inställningar och hantering.

 • Aviseringar används för att övervaka data och för att upptäcka outliers och avvikelser. Alla aviseringsfunktioner är tillgängliga i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) utom avisering i Qlik Sense Mobile. Mer information finns i Övervaka data med aviseringar.

 • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare har tillgång till många dokumentations-, video- och inlärningsalternativ. De har inte tillgång till rutan Anslut och lär. Alternativen i den här rutan är dock tillgängliga direkt från forum och support- och utbildningswebbplatser som tillhör Qlik.

 • Qlik Sense Business- och Qlik Sense Enterprise SaaS-användare har åtkomst till annonser i produkten, undersöknings- och feedbackalternativ, samt alternativ för branschgenomgångar. De har även åtkomst till Qlik-meddelanden för aktiviteter som schemalagt underhåll. Dessa funktioner är inte tillgängliga i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare kan gå till statussidan för Qlik för att se schemalagda ändringsmeddelanden som gäller Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US).

Skapa analyser och visualisera data

 • Med visualiseringskomplement kan du utöka visualiseringsfunktionerna i Qlik Sense genom att använda standardwebbtekniker. Komplement från tredje part stöds i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Användning av komplement från tredje part kan dock behöva definieras och godkännas som en del av en Agency Authority to Operate, beroende på vilka säkerhets- och efterlevnadskrav din organisation ska uppfylla. Mer information om komplement finns i Hantera komplement.

 • Med hjälp av Qlik Sense GeoOperations och Qlik GeoCoding kan du använda geografiska beräkningar och funktioner som att beräkna rutter eller reseområden. GeoOperations kan användas med Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Qlik GeoCoding är inte tillgängligt i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Mer information finns i Qlik Sense GeoOperations.

Ladda och modellera analysdata

 • Med Qlik SAP NetWeaver Connector kan du effektivt ladda data till en Qlik Sense-app från SAP NetWeaver. Information kan lagras i flera olika databaser i SAP-arkitekturen, till exempel SAP BI/BW, ett SAP ERP- eller CRM-system. Denna koppling är tillgänglig med Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), och den är tillgänglig i Qlik Sense Enterprise SaaS med en extra licens. Den är inte tillgänglig med Qlik Sense Business. Mer information finns i SAP NetWeaver (endast på engelska).

 • Qlik DataTransfer är ett enkelt Windows-program som du kan använda för att ladda upp data från lokala datakällor till Qlik Sense utan att använda brandväggstunnel. Kunder kan välja att använda Qlik DataTransfer som en del av sin implementering av Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Verktyget stöder krypterad kommunikation men är inte FIPS-kompatibelt (Federal Information Processing Standards). Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare kan använda det i sina implementeringar efter egen riskbedömning. Mer information finns i Installera Qlik DataTransfer. Qlik DataTransfer är inte tillgängligt för hämtning från Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), men det kan hämtas från Qliks nedladdningssida.

 • Hybriddataleverans är en tjänst på företagsnivå som automatiskt och kontinuerligt överför data från lokala system till Qlik Cloud. Funktionen är inte tillgänglig i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Mer information finns i Hybriddataleverans.

Administration och systemhantering

 • Appar upp till 5 GB (i minnet) stöds. Qlik Sense Enterprise SaaS har stöd för appar upp till 10 GB med alternativet Utökade appar. Det här alternativet är inte tillgängligt i Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Mer information finns i Utökade appar och dedikerad kapacitet.

 • Dedikerad kapacitet ger dig ytterligare dedikerat minne och virtuell CPU. Alternativt kan du med Qlik Sense Enterprise SaaS välja mellan minnespoddar med mellan 120 GB och 240 GB. Som standard innehåller Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) två minnespoddar med 240 GB. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-organisationer kan välja ytterligare minnespoddar. Mer information finns i Utökade appar och dedikerad kapacitet.

 • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) har inte stöd för Qlik Account IdP-alternativen (för identitetsleverantör). Mer information finns i Hantera identitetsleverantörer. Autentiseringsstandarden JSON Web Token (JWT) kan användas med Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Mer information finns i OpenID Connect for integration with identity providers (OpenID Connect för integrering med identitetsleverantörer).

Samverkan med klienthanterade Qlik-produkter

Utöka Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

 • Qlik CLI är ett kommandoradsgränssnitt som ger åtkomst till alla offentliga API:n i Qlik Cloud via en kommandorad. Kunder kan välja att använda Qlik CLI som en del av sin implementering av Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US). Verktyget stöder krypterad kommunikation men är inte FIPS-kompatibelt (Federal Information Processing Standards). Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-användare kan använda det i sina implementeringar efter egen riskbedömning. Qlik CLI kan hämtas från qlik-cli.

 • Qlik Application Automation är ett kodlöst visuellt gränssnitt som låter Qlik Sense SaaS-användare bygga automatiska arbetsflöden för analys och data genom att integrera program och tjänster som finns utanför din Qlik-miljö. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) stöder inte Qlik Application Automation. Mer information finns i Qlik programautomatisering (endast på engelska).

 • Qlik Forts är en hybridtjänst som ger en säker utökning av Qlik Sense SaaS-funktionerna till kundens datalandskap, var det än är och oavsett om det finns på plats, i ett privat datacenter eller ett offentligt moln. Qlik Cloud och Forts fungerar tillsammans som en enda lösning som stöds. Användare får en smidig upplevelse och en enda ingångspunkt så det är enkelt att skala upp åtkomsten till analys och insikter inom organisationen. Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) stöder inte Qlik Forts. Mer information finns i Qlik Forts.

Driftsättning Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

 • Prenumerationsprocessen på Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) skiljer sig från motsvarande process för Qlik Sense Business och Qlik Sense Enterprise SaaS. Du kan till exempel inte skapa din klientorganisation manuellt eller använda My Qlik-portalen för att köpa och hantera prenumerationen. Kontakta din primära supportrepresentant hos Qlik.

 • Flera Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)-klientorganisationer får inte ingå i en enda Qlik-prenumeration. Varje klientorganisation måste ha en separat prenumeration.