Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qlik Cloud säkerhet, efterlevnad och sekretess

Qlik följer en rad olika internationella standarder för efterlevnad och sekretess. En fullständig förteckning finns i Förtroende och säkerhet hos Qlik.

Qlik Cloud och HIPAA

Den amerikanska Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 (HIPAA) är en uppsättning nationella standarder för att skydda känslig patienthälsoinformation från att avslöjas utan patientens samtycke eller vetskap. Qlik har framgångsrikt genomfört ett SOC2 Type 2 + HITRUST-bestyrkande. I bestyrkandet utvärderas lämpligheten av utformningen och effektiviteten i Qliks interna kontroller i samband med skyddet av personlig hälsoinformation (PHI) och USA:s HIPAA lagstadgade krav. Genom att använda Kundhanterade nycklar tillsammans med funktioner och verktyg i Qlik Cloud kan kunderna hantera PHI enligt definitionen i HIPAA. Kunderna måste också ingå ett HIPAA avtal om affärsförbindelser (BAA) med Qlik.

Mer information finns här:

Anteckning om informationQlik Cloud Government och Qlik Sense Business och stöder inte användningen av Kundhanterade nycklar och omfattas inte av HIPAA-bestyrkandet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!