Ga naar hoofdinhoud

Legendaselectie

U kunt op elk legenda-item klikken, behalve het item dat Overige vertegenwoordigt, om de bijbehorende waarden te selecteren.

Opmerking: Legendaselectie is niet beschikbaar in een visualisatie bij kleurtoewijzing op uitdrukking.
Cirkeldiagram met sectoren Scandinavië, Duitsland en VK geselecteerd met legendaselectie.

Pie chart with three sectors selected.