Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Cohere (Amazon Bedrock) bağlantısı oluşturma

Cohere ile iletişim kurmak üzere Cohere (Amazon Bedrock) analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun. Bağlantıyı hub'da, Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içinde oluşturun.

Bu bağlantılardan alınan veriler, Qlik Sense analiz uygulamalarınızı geliştirmek için komut dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Yapılandırmalar ve yapılandırılabilir ayarlar

Cohere (Amazon Bedrock) analiz bağlantınızı aşağıdaki yapılandırmalardan biriyle kurun. Her bağlantı tek yapılandırmadan oluşabilir.

Model türleri ve bunların kullanım amaçları hakkında daha fazla bilgiyi resmi Cohere belgelerinde bulunabilirsiniz: Models

Cohere - Generate

Cohere içinden standart Command modellerine erişmek için bu yapılandırmayı kullanın.

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock ve Cohere belgelerine bakın:

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
AlanAçıklama
Cohere Modeli

Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.

AWS BölgesiAWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
FIPS Uç Noktası Kullan (Sadece ABD Bölgeleri)Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Erişim Anahtarı

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Gizli AnahtarıAWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
Maksimum Belirteç Sayısı Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu ayarlayın.
SıcaklıkModelden gelen yanıtın rastgeleliğini kontrol edin. Değeri düşürmek için rastgeleliği düşürün.
p

Üst P olarak da anılır. Belirteç kullanımının ne kadar olası olduğunu kontrol edin. Değerin düşük olması, daha az olası belirteçlerin daha fazla hariç tutulmasına neden olur.

0 veya 1,0 değeri, ayarın devre dışı bırakıldığını gösterir. Bu ayarın K parametresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenmek için bkz. harici belgeler.

KÜst K olarak da anılır. Yanıtta bir sonraki belirteç oluşturulurken kaç belirteç seçiminin göz önünde bulundurulacağını ayarlayın. Bu ayarın p parametresiyle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenmek için bkz. harici belgeler.
İlişkilendirme Alanı

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Cohere - Embed

Cohere içindeki Embed modellerine erişmek için bu yapılandırmayı kullanın. Bunlar bazen Representation modelleri olarak da anılır. Bu modeller, eklemeler oluşturur ve metin sınıflandırma görevleri konusunda yardımcı olabilir.

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock ve Cohere belgelerine bakın:

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
AlanAçıklama
Cohere Embed Model

Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.

AWS RegionAWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
Use FIPS Endpoint (US Regions Only)Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Access Key

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Secret KeyAWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
Input Type

Mevcut listeden bir giriş türü seçin. Bu teknik bir yapılandırmadır ve ekleme kullanım durumunuza bağlı olacaktır. Ayrıntılar için harici belgelere bakın.

Şu seçenekler bulunur:

  • Search Document

  • Search Query

  • Classification

  • Clustering

Association Field

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Name Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

Hub'dan, mevcut bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisi kaynağından veya mevcut bir komut dosyasındaki Komut dosyası kodu kaynağından analiz bağlayıcısına bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

  2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın.

  3. Alan altında, bağlantının konumlandırılacağı alanı seçin.

  4. Veri bağlantıları listesinden Cohere (Amazon Bedrock) öğesini seçin.

  5. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

  6. Oluştur'a tıklayın.

Veri bağlantısı, uygulamanın oluşturulduğu alana kaydedilir, böylece diğer Qlik Sense uygulamalarında ve komut dosyalarında yeniden kullanılabilir. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içindeki Veri bağlantıları altında da listelenir.

Bağlantıyı oluşturduğunuzda bunu kullanarak, talepleri ve platformun taleplere yanıtlarını içeren verileri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, grafik ifadelerinde de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Bir Cohere (Amazon Bedrock) bağlantısından veri seçme ve yükleme ve Görselleştirme ifadelerinde AI21 Labs (Amazon Bedrock) bağlantılarını kullanma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!