Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir Amazon Titan (Amazon Bedrock) bağlantısı oluşturma

Amazon Titan ile iletişim kurmak üzere Amazon Titan (Amazon Bedrock) analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun. Bağlantıyı hub'da, Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içinde oluşturun.

Bu bağlantılardan alınan veriler, Qlik Sense analiz uygulamalarınızı geliştirmek için komut dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Yapılandırmalar ve yapılandırılabilir ayarlar

Aşağıda listelenen yapılandırmalardan biriyle analiz bağlantınızı kurun.

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock belgelerine bakın: Amazon Titan modelleri

Amazon - Titan Text G1 - Express

Amazon - Titan Text G1 - Express yapılandırması, doğal dil biçiminde tamamlamalar döndüren modellere erişim sağlar.

Amazon - Titan Text G1 - Express yapılandırması için yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında Amazon - Titan Text G1 - Express seçeneğini belirleyin.
Titan Modeli Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.
AWS Bölgesi AWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
FIPS Uç Noktası Kullan (Sadece ABD Bölgeleri) Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Erişim Anahtarı

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Gizli Anahtarı AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
Maksimum Belirteç Sayısı

Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu ayarlayın.

Sıcaklık Modelden gelen yanıtın rastgeleliğini kontrol edin. Değeri düşürmek için rastgeleliği düşürün.
Üst P Belirteç kullanımının ne kadar olası olduğunu kontrol edin. Değerin düşük olması, daha az olası belirteçlerin daha fazla hariç tutulmasına neden olur.
İlişkilendirme Alanı

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Amazon - Titan Embeddings G1 - Text

Amazon - Titan Embeddings G1 - Text yapılandırması, girdi metninin sayısal temsillerini döndüren yerleştirmeler modeli teknolojisine erişim sağlar. Bu sayısal temsillerin amacı, makine öğrenimi modelleri tarafından kullanılabilmeleridir.

Amazon - Titan Embeddings G1 - Text yapılandırması için yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Yapılandırma Seçin Yapılandırma altında Amazon - Titan Text G1 - Express seçeneğini belirleyin.
Titan Modeli Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.
AWS Bölgesi AWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
FIPS Uç Noktası Kullan (Sadece ABD Bölgeleri) Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Erişim Anahtarı

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Gizli Anahtarı AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
İlişkilendirme Alanı

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

Hub'dan, mevcut bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisi kaynağından veya mevcut bir komut dosyasındaki Komut dosyası kodu kaynağından analiz bağlayıcısına bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

  2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın.

  3. Alan altında, bağlantının konumlandırılacağı alanı seçin.

  4. Veri bağlantıları listesinden Amazon Titan (Amazon Bedrock) öğesini seçin.

  5. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

  6. Oluştur'a tıklayın.

Bağlantınız artık Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içindeki Veri bağlantıları altında listelenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!