Ana içeriğe geç

Qlik Sense yönetimi

Qlik Sense SaaS ortamı, merkezî yönetim ve idare olanağı sunar ve kullanıcı tarafından benimsenme, doğruluk ve sistem güvenilirliği sağlamaya yardımcı olur. Kiracıyı yönetmek kullanıcıları ve kaynakları, güvenlik ayarlarını ve genel sistemi yönetmeyi içerir.

Qlik Sense dört yönetici rolünü destekler: Hizmet Hesabı Sahibi (SAO), Kiracı yöneticisi, Analiz yöneticisi ve Veri yöneticisi. Her role verilen izinler, bir yöneticinin kiracıda ve Yönetim Konsolu'nda gerçekleştirebileceği yönetim görevlerini belirler. Roller hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı rolü nedir?.

Qlik Sense'i yönetmek için aşağıdakiler hakkında bilgi edinmeniz gerekir: