Gå till huvudinnehåll

AutoNumber

Den här satsen skapar ett unikt heltal för varje distinkt utvärderat värde i ett fält som påträffas under skriptexekveringen.

Du kan även använda autonumber - skriptfunktion-funktionen inuti en LOAD-sats, men detta medför vissa begränsningar om du vill använda en optimerad laddning. Du kan skapa en optimerad laddning genom att först ladda data från en QVD-fil, och sedan omvandla värden till primära nycklar med AutoNumber-satsen.

Syntax:  

AutoNumber fieldlist [Using namespace] ]

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
fieldlist

En kommaavgränsad lista över fält där värdena ska ersättas med primära nycklar.

Du kan använda jokertecknen ? och * i fältnamnen för att inkludera alla fält med matchande namn. Du kan även använda * så inkluderas alla fält. När jokertecken används måste du ange fältnamn.

namespace

Det är valfritt att använda namespace. Du kan använda det här alternativet om du vill skapa en namnrymd där identiska värden i olika fält delar en nyckel.

Om du inte använder det här alternativet har alla fält olika nyckelindex.

Begränsningar:  

När du har flera LOAD-satser i skriptet ska AutoNumber-satsen placeras efter den sista LOAD-satsen.

Exempel:  

I det här exemplet sparar vi minne genom att ersätta fältvärden med symboltabellnycklar med hjälp av AutoNumber-satsen. Exemplet är kortfattat eftersom det är avsett som en illustration, men blir meningsfullt med en tabell som innehåller ett stort antal rader.

Exempeldata
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

Källdata laddas med inline-data. Sedan lägger vi till en AutoNumber-sats med fälten Region, Year och Month.

RegionSales: LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ]; AutoNumber Region, Year, Month;

Den resulterande tabellen ser ut så här:

Resultattabell
Region Year Month Sales
1 2 1 245
1 2 1 347
1 2 2 127
2 2 2 645
2 1 1 367
2 1 1 221

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com