Gå till huvudinnehåll

Connect

CONNECT-satsen används för att ange QlikView-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.

Syntax:  

ODBC CONNECT TO connect-string
OLEDB CONNECT TO connect-string
CUSTOM CONNECT TO connect-string
LIB CONNECT TO connection

Argument:  

Connect-argument
Argument Beskrivning
connect-string connect-string ::= datasourcename { ; conn-spec-item }

Kopplingssträngen består av namnet på datakällan och om du vill en lista över en eller flera kopplingsspecifikatorer. Om namnet på datakällan innehåller blanktecken eller kopplingsspecifikatorer, måste strängen stå inom citationstecken.

datasourcename måste vara en definierad ODBC datakälla eller en sträng som definierar en OLE DB-drivrutin.

conn-spec-item ::=DBQ=database_specifier |DriverID=driver_specifier |UID=userid |PWD=password

Vilka kopplingsspecifikatorer som är möjliga varierar mellan olika databaser. För vissa databaser är ytterligare specifikatorer tillåtna. För OLE DB är vissa kopplingsrelaterade poster obligatoriska.

connection

Namnet på en datakoppling som finns sparad i skriptredigeraren.

Om ODBC skrivs framför CONNECT används ODBC-gränssnittet. Annars används OLE DB.

Med LIB CONNECT TO kopplar du upp dig till en databas med hjälp av en lagrad datakoppling som har skapats i skriptredigaren.

Exempel 1:  

ODBC CONNECT TO 'Sales

DBQ=C:\Program Files\Access\Samples\Sales.mdb';

Datakällan som specificeras genom denna sats används av alla följande Select (SQL)-satser tills en ny CONNECT-sats påträffas.

Exempel 2:  

LIB CONNECT TO 'MyDataConnection';

Connect32

Den här satsen används likadant som CONNECT-satsen, men den tvingar ett 64-bitarssystem att använda en 32-bitars ODBC/OLE DB-drivrutin. Kan ej användas för anpassade uppkopplingar.

Connect64

Den här satsen används likadant som CONNECT-satsen, men den kräver att en 64-bitars drivrutin används. Kan ej användas för anpassade uppkopplingar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com