Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Comment table

Gör det möjligt att visa tabellkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad.

Tabellnamn som inte finns i dokumentet ignoreras. Om flera förekomster av ett tabellnamn hittas används det senaste värdet. Nyckelordet kan användas för att läsa kommentarer från en datakälla.

Syntax:  

comment [tables] tablelist using mapname

comment [table] tablename with comment

Argument:  

Comment table-argument
Argument Beskrivning
tablelist (table{,table})
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
tablename Namnet på den tabell som ska kommenteras.
comment Den kommentar som ska läggas till i tabellen.

Exempel 1:  

Commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Main,This is the fact table

Currencies, Currency helper table

];

comment tables using Commentmap;

Exempel 2:  

comment table Main with 'Main fact table';

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com