Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qualify

Satsen Qualify används för att aktivera bestämning av fältnamn, där fältnamn får tabellnamnet som prefix.

Syntax:  

Qualify *fieldlist

 

Det är möjligt att förhindra automatiska länkningar mellan fält med samma namn i olika tabeller genom att använda en qualify-sats. Denna kvalificerar fältnamnet med dess tabellnamn. Fältnamn som förekommer i qualify-satsen döps om när de påträffas i tabeller. Det nya namnet får formen tablename.fieldname. Tablename motsvarar den aktuella tabellens etikett; finns det inget sådant, används istället det namn som förekommer efter from i LOAD- och SELECT-satser.

Bestämningen görs för alla fält som läses in efter qualify-satsen.

Som standard gäller att tabellbestämningen är inaktiverad i början av varje skriptexekvering. Tabellbestämningen kan när som helst aktiveras genom en qualify-sats. Tabellbestämningen kan när som helst upphävas med hjälp av en Unqualify-sats.

Anteckning om informationqualify-satsen kan inte användas tillsammans med partiell laddning!

Argument:  

Qualify-argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält för vilka tabellbestämningen ska aktiveras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.

Exempel 1:  

Qualify B;

LOAD A,B from x.csv;

LOAD A,B from y.csv;

De båda tabellerna x.csv och y.csv associeras endast genom A. Resultatet blir tre fält: A, x.B, y.B.

Exempel 2:  

När man arbetar med en okänd databas är det ofta bra att till en början associera endast ett eller ett fåtal fält, som i följande exempel:

qualify *;

unqualify TransID;

SQL SELECT * from tab1;

SQL SELECT * from tab2;

SQL SELECT * from tab3;

Endast TransID kommer att användas för att associera tabellerna tab1, tab2 och tab3.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com