Przeskocz do zawartości głównej

AutoNumber

Ta instrukcja tworzy unikatową wartość typu liczba całkowita dla każdej odrębnej wartości ocenianej w polu napotkanym podczas wykonywania skryptu.

Możesz również użyć funkcji autonumber — funkcja skryptu wewnątrz instrukcji LOAD, ale ma to pewne ograniczenia, gdy zechcesz użyć ładowania zoptymalizowanego. Ładowanie zoptymalizowane można utworzyć, najpierw ładując dane z pliku QVD, a następnie używając instrukcji AutoNumber w celu przekształcenia wartości na klucze symboli.

Składnia:  

AutoNumber fieldlist [Using namespace] ]

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
fieldlist

Rozdzielana przecinkami lista pól, w których wartości powinny być zastąpione kluczem symboli

W nazwach pól możesz używać symboli wieloznacznych ? i *, aby uwzględnić wszystkie pola o pasujących nazwach. Można również użyć *aby uwzględnić wszystkie pola. Używając symboli wieloznacznych, należy umieszczać nazwy pól w cudzysłowie.

namespace

Używanie namespace jest opcjonalne. Możesz użyć tej opcji, aby utworzyć przestrzeń nazw, w której identyczne wartości w różnych polach mają ten sam klucz.

Jeśli nie użyjesz tej opcji, wszystkie pola będą miały osobny indeks klucza.

Ograniczenia:  

Jeśli w skrypcie znajduje się kilka instrukcji LOAD, należy umieścić instrukcję AutoNumber po ostatniej instrukcji LOAD.

Przykład:  

W tym przykładzie zastąpimy wartości pól kluczami tabeli symboli przy użyciu instrukcji AutoNumber w celu oszczędzania pamięci. Na potrzeby prezentacji przykład jest krótki, ale funkcja ta sprawdza się szczególnie w przypadku tabel zawierających wiele wierszy.

Przykładowe dane
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

Dane źródłowe są ładowane przy użyciu danych wbudowanych. Następnie dodamy instrukcję AutoNumber z polami Region, Year i Month.

RegionSales: LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ]; AutoNumber Region, Year, Month;

Wynikowa tabela wygląda następująco:

Tabela wynikowa
Region Year Month Sales
1 2 1 245
1 2 1 347
1 2 2 127
2 2 2 645
2 1 1 367
2 1 1 221

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com