Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Map

Satsen map ... using används för att mappa ett visst fältvärde eller uttryck till värdena i en specifik mappningstabell. Mappningstabellen skapas via satsen Mapping.

Syntax:  

Map *fieldlist Using  mapname

 

Automatisk mappning görs för fält som är inlästa efter Map … Using-satsen fram till skriptets slut eller tills en Unmap-sats påträffas.

Mappningen utförs sist i den kedja av händelser som leder fram till att fältet lagras i den interna QlikView-tabellen. Detta innebär att mappning inte görs varje gång ett fältnamn påträffas som del av ett uttryck, utan när värdet lagras under fältnamnet i den interna tabellen. Om mappning på uttrycksnivå krävs, måste funktionen Applymap() användas istället.

Argument:  

Map-argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över de fält som ska mappas fr.o.m. den aktuella positionen i skriptet. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en mapping load- eller mapping select-sats.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
Map Country Using Cmap; Möjliggör mappning av fältet Country med hjälp av Cmap.
Map A, B, C Using X; Möjliggör mappning av fälten A, B och C med hjälp av X.
Map * Using GenMap; Startar mappning av alla fält med hjälp av GenMap.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com