Gå till huvudinnehåll

Binary

binary-satsen används för att ladda data från ett annat QlikView-dokument, inklusive Section Access-data. Layoutinformation eller variabler läses inte in.

Vi rekommenderar att du bara läser in data med binary-satsen från dokument med en optimerad datamodell, det vill säga en datamodell som inte innehåller några syntetiska nycklar. Om du läser in data från ett dokument som innehåller syntetiska nycklar som bara hänvisar till andra syntetiska nycklar kanske inte hela datauppsättningen läses in.

Bara en binary-sats kan användas i skriptet. binary-satsen måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntetiska nycklar

Syntax:  

binary [[path] filename ]

Argument:  

Binary-argument
Argument Beskrivning
path

Sökvägen till filen, antingen absolut eller relativ till .qvw- eller .qvf-filen som innehåller denna skriptrad. En absolut sökväg krävs om filen inte finns i QlikView-sökvägen.

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativt till det dokument som innehåller denna skriptrad.

    Exempel: data\

filename

Filens namn, inklusive filtilläget .qvw eller .qvf. Om inget filnamn anges laddas satsen från själva appen. Den laddas alltså från appen som innehåller binary-satsen.

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Binary ;

Detta kommer att ladda data från själva appen.

Binary customer.qvw;

I det här exemplet måste customer.qvw finnas i QlikView-arbetskatalogen.

Binary c:\qv\customer.qvw;

I det här exemplet används en absolut filsökväg.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com