Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog du ska leta efter datafiler i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.

Syntax:  

Directory[path]

 

Om Directory-satsen används utan någon path eller utelämnas kommer QlikView att leta i QlikView-arbetskatalogen.

Working directory

Argument:  

Argument Beskrivning
path

En text som kan tolkas som sökvägen till datafilen.

Sökvägen är sökvägen till filen, antingen:

  • absolut

    Exempel: c:\data\

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Exempel: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

Exempel:  

DIRECTORY C:\userfiles\data; // OR -> DIRECTORY data\;

LOAD * FROM
[data1.csv] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE (WITHOUT THE FULL PATH)
(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels);

LOAD * FROM
[data2.txt] // ONLY THE FILE NAME CAN BE SPECIFIED HERE UNTIL A NEW DIRECTORY STATEMENT IS MADE
(ansi, txt, delimiter is '\t', embedded labels);

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com