Ana içeriğe geç

AutoNumber

Bu deyim, kod yürütme sırasında karşılaşılan bir alandaki farklı değerlendirilmiş her değer için benzersiz bir tamsayı değeri oluşturur.

autonumber - kod fonksiyonu fonksiyonunu bir LOAD deyimi içinde de kullanabilirsiniz, ancak optimize edilmiş bir yük kullanmak istediğinizde bunun bazı sınırlamaları vardır. Önce bir QVD dosyasından veri yükleyip, ardından değerleri sembol anahtarlarına dönüştürmek için AutoNumber deyimini kullanarak optimize edilmiş bir yük oluşturabilirsiniz.

Söz Dizimi:  

AutoNumber fieldlist [Using namespace] ]

Bağımsız Değişkenler:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist

Değerlerin bir sembol anahtarıyla değiştirilmesi gereken alanların virgülle ayrılmış listesi.

Eşleşen adlara sahip tüm alanları dahil etmek için alan adlarında "?" ve "*" joker karakterlerini kullanabilirsiniz. Tüm alanları dahil etmek için "*" karakterini de kullanabilirsiniz. Joker karakterler kullanıldığında alan adlarını tırnak içinde belirtmeniz gerekir.

namespace

Namespace kullanımı isteğe bağlıdır. Farklı alanlardaki aynı değerlerin aynı anahtarı paylaştığı bir ad alanı oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Bu seçeneği kullanmazsanız, tüm alanların ayrı bir anahtar dizini olacaktır.

Sınırlamalar:  

Kodda birkaç LOAD deyiminiz olduğunda, AutoNumber deyimini son LOAD deyiminden sonra yerleştirmeniz gerekir.

Örnek:  

Bu örnekte, bellekten tasarruf etmek için AutoNumber deyimini kullanarak alan değerlerini sembol tablosu tuşlarıyla değiştiriyoruz. Örnek, gösterim amacına yönelik olarak kısadır; ancak çok sayıda satır içeren bir tablo ile anlamlı olur.

Örnek veri
Region Year Month Sales
North 2014 May 245
North 2014 May 347
North 2014 June 127
South 2014 June 645
South 2013 May 367
South 2013 May 221

Kaynak veriler, satır içi verilerin kullanımıyla yüklenir. Ardından, Region, Year ve Month alanlarını içeren bir AutoNumber deyimi ekleriz.

RegionSales: LOAD * INLINE [ Region, Year, Month, Sales North, 2014, May, 245 North, 2014, May, 347 North, 2014, June, 127 South, 2014, June, 645 South, 2013, May, 367 South, 2013, May, 221 ]; AutoNumber Region, Year, Month;

Ortaya çıkan tablo şöyle görünecektir:

Sonuçlar tablosu
Region Year Month Sales
1 2 1 245
1 2 1 347
1 2 2 127
2 2 2 645
2 1 1 367
2 1 1 221

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!

Analiz Modernleştirme Programına katılın

Remove banner from view

Analiz Modernleştirme Programı ile değerli QlikView uygulamalarınızı ödün vermeden modernleştirin. Bize ulaşmak ve daha fazla bilgi almak için buraya tıklayın: ampquestions@qlik.com