Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Comment field

Gör det möjligt att visa fältkommentarerna (metadata) från databaser eller kalkylblad. Fältnamn som inte finns i dokumentet ignoreras. Om flera förekomster av ett fältnamn hittas används det senaste värdet.

Syntax:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

Mappningstabellen som används bör ha två kolumner: en med fältnamn och en annan med kommentarer.

Argument:  

Comment field-argument
Argument Beskrivning
*fieldlist En kommaavgränsad lista över fält som ska kommenteras. Genom att använda * som fältlista anger du alla fält. Jokertecknen * och ? är tillåtna i fältnamn. När jokertecken används som delar av fältnamn är det ibland nödvändigt att sätta fältnamnen inom citationstecken.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare lästs in via en LOAD- eller SELECT-sats för mappning.
fieldname Namnet på det fält som ska kommenteras.
comment Den kommentar som ska läggas till i fältet.

Exempel 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Exempel 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com