Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av star-satsen. Den påverkar efterföljande LOAD- och SELECT-satser.

Syntax:  

Star is[ string ]

Argument:  

Star is-argument
Argument Beskrivning
string

En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken.

Om ingenting anges, antas star is;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star-sats skapas.

Satsen Star is bör inte användas i skriptets datadel (under Section Application) om section access används. Det finns dock fullständig support för stjärntecknet i de skyddade fälten i Section Access-delen i skriptet. I så fall behöver du inte använda den explicita Star is-satsen, eftersom detta alltid är implicit i section access.

Begränsningar

 • Du kan inte använda stjärntecknet i nyckelfält, dvs. fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i några fält som påverkas av satsen Unqualify, eftersom detta kan påverka fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i icke-logiska tabeller, till exempel info-load-tabeller eller mapping-load-tabeller.
 • När stjärntecknet används i ett reducerande fält (ett fält som länkar till data) i section access, representerar det värdena som listas i detta fält i section access. Det representerar inte andra värden som kan finnas i data men som inte listas i section access.
 • Du kan inte använda stjärntecknet med fält som påverkas av någon sorts datareduktion utanför Section Access-området.

Exempel:  

Exemplet nedan är ett utdrag av dataladdningsskript med section access.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Följande gäller:

 • Tecknet Star är *.
 • Användaren USER1 kan inte se fältet SALES.
 • Användaren USER2 kan inte se fältet WAREHOUSE .
 • Användaren USER3 kan inte se fältet EMPLOYEES.
 • Användaren USER4 läggs till två gånger i lösningen för att UNDANTA två fält för den här användaren, SALES och WAREHOUSE.
 • USER5 har ett “*” tillagt, vilket innebär att alla listade fält i OMIT är otillgängliga. Stjärntecknet * betyder alla angivna värden, inte alla värden i fältet.
 • Användaren USER5 kan inte se fälten SALES, WAREHOUSE eller EMPLOYEES men användaren kan se fältet ORDERS.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com