Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Drop table

Genom att använda en drop table-sats kan man när som helst under skriptexekveringen avlägsna en eller flera interna tabeller i QlikView ur datamodellen och därmed ur minnet.

Syntax:  

drop table  tablename [, tablename2 ...]

drop tables [ tablename [, tablename2 ...]

 

Anteckning om informationFormerrna drop table och drop tables accepteras båda.

Följande går förlorat till följd av:

  • De faktiska tabellerna.
  • Alla fält som inte ingår i kvarvarande tabeller.
  • Fältvärden i kvarvarande fält som härstammar enbart från borttagna tabeller

Exempel och resultat:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
drop table Orders, Salesmen, T456a; Resulterar i att tre tabeller avlägsnas från minnet.

Tab1:

Load * Inline [

Customer, Items, UnitPrice

Bob, 5, 1.50

];

 

Tab2:

LOAD Customer, Sum( Items * UnitPrice ) as Sales

resident Tab1

group by Customer;

 

drop table Tab1;

När tabellen Tab2 skapas, utgår tabellen Tab1.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com