Gå till huvudinnehåll

Store

Denna skriptfunktion skapar en QVD- eller CSV-fil.

Syntax:  

Store[ *fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

 

Satsen skapar en explicit namngiven QVD- eller CSV-fil. Satsen kan endast exportera fält från en datatabell. Om fält från flera tabeller ska exporteras, måste du först göra en explicit join i skriptet för att skapa den datatabell som ska exporteras.

Textvärdena exporteras till CSV-filen i UTF-8-format. En avgränsare kan anges, se LOAD. Om store sparar till en CSV-fil stöds inte BIFF-export.

Argument:  

Store-argument
Argument Beskrivning
*fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

En lista över de fält som ska väljas. Genom att använda * som fältlista anger man alla fält. 

field::= fieldname [asaliasname ]

fieldname är en text som är identisk med fältnamnet i table. (Observera att fältnamnet måste omslutas av raka, dubbla citationstecken eller av hakparenteser om det innehåller exempelvis mellanslag eller andra tecken som inte är standard.)

aliasname är ett alternativt namn för det fält som ska användas i den färdiga QVD- eller CSV-filen.

table En skriptetikett för en redan inläst tabell som ska användas som datakälla.
filename

Namnet på målfilen inkluderar en giltig sökväg.

  • absolut

    Exempel: c:\data\sales.qvd

  • relativt till QlikView-dokumentsökvägen.

    Exempel: data\sales.qvd

    Om sökvägen utelämnas sparar QlikView filen i den mapp som specificerats av en Directory-sats. Om det inte finns någon Directory-sats sparar QlikView filen i arbetskatalogen.

format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Formatspecifikationen består av texten txt för textfiler, eller texten qvd för qvd-filer. Om formatspecifikationen utelämnas antas qvd.

Exempel:  

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into xyz.qvd;

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into xyz.qvd;

store mytable into myfile.txt (txt);

store * from mytable into myfile.txt (txt);

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com