Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dialogen Redigera skript

Dialogen Redigera skript öppnas från Arkiv-menyn eller genom att klicka på Redigera skript-symbolen edit script icon i verktygsfältet.

I dialogen kan du skriva och exekvera ett skript som hämtar data från en ODBC-datakälla eller från datafiler i olika format.

Skriptet kan skrivas in manuellt eller genereras automatiskt. Avancerade skriptsatser måste, åtminstone delvis, skrivas in för hand.

Dialogen Redigera skript använder autocomplete, vilket gör att programmet försöker gissa vad du vill skriva medan du skriver. Gissningarna omfattar ord som ingår i skriptsyntaxen. Skriptet är dessutom färgkodat efter sina syntaktiska komponenter. Det kan anpassas genom att välja Verktyg och Inställningar redigerare.

Överst i dialogen finns en menyrad med olika skriptrelaterade kommandon. De vanligast förekommande kommandona finns även tillgängliga i verktygsfältet. I verktygsfältet finns även en listruta för skriptflikarna.

Menyer i dialogen Redigera skript

Avdelningar i dialogen Redigera skript

Dialogen Redigera skript består av två delar: skriptfönstret i den övre delen och verktygsflikarna i den nedre delen.

Skriptruta

Skriptfönstret innehåller själva skriptet. Varje skriptrad är numrerad. Skriptet kan delas in i flera stycken som visas på separata flikar, vilka exekveras ifrån vänster till höger.

Om ett dolt skript används, kan detta visas under en separat skriptflik lägst till vänster (förutsatt att korrekt lösenord angivits).

Skriptet är färgkodat efter sina syntaktiska komponenter. Färgkodningen kan anpassas genom att man väljer Inställningar redigerare från Verktyg-menyn.

Verktygsruta

Verktygsfönstret består av fyra flikförsedda sidor med funktioner för skriptgenerering.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com